Když je dítě nemocné, je to starost, návštěvy lékařů nepatří právě k příjemným činnostem. A pokud jde s dítětem k lékaři jeden z rodičů, je to ještě bez problémů. Co když ale musí s dítětem k doktorovi třeba babička?

doktor

V takovém případě potřebujete mít vyplněný formulář s názvem Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách. Znamená to, že bez papíru lékař dítě neošetří, pokud je doprovod někdo jiný než rodič.

Vím, že už je to déle než rok, co platí nový Zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb., novelizovaný ještě jako zákon č. 66/2013 Sb.), ale myslela jsem, že toto určení oprávněné osoby už bylo mezitím zrušeno. Nebylo. Před dvěma týdny musel totiž jít můj syn na vyndání stehů k dětskému lékaři. Protože děti tráví léto u babičky, jela se synem k doktorovi babička. A pak mi volala, že pan doktor potřebuje potvrzení od rodičů, aby mu stehy mohl vyndat. Co se dalo dělat, musela jsem přijet a druhý den jít se synem k lékaři znovu sama. A pro jistotu jsem vyplnila papíry pro oba mé rodiče i mého bratra, aby s našimi dětmi příště mohl někdo z nich jít k doktorovi beze mě.

Tento formulář ale není jediný, který je dobré mít vyplněný. Co všechno je ještě potřeba?

Pokud máte doma dítě starší 15 let, je dobré vyplnit Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let, který dětský lékař založí do zdravotní dokumentace dítěte. Pak už bude moci jít vaše dítě k lékaři samo, bez vašeho doprovodu.

Užitečná je také vyplněná plná moc, kdy jeden rodič zmocní druhého k tomu, aby mohl rozhodovat o zdravotní péči dítěte (ideální je vzájemná plná moc). S některými lékařskými zákroky nebo nepovinným očkováním musí totiž souhlasit oba rodiče, takže tyto plné moci se hodí zejména rozvedeným manželům nebo manželům, kdy jeden z nich žije třeba v zahraničí.

Pokud pak dojde na nepovinné očkování nebo např. na hospitalizaci, bude potřeba vyplnit také formuláře s názvy Souhlas-nesouhlas nepovinné očkování a Souhlas-nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb.

Všechny potřebné formuláře si můžete stáhnout např. TADY (vpravo dole v sekci Dokumenty), většina dětských praktických lékařů je má ke stažení na svých webových stránkách.

Další články v našem magazínu:

Reklama