Hledáte nějakou možnost vzdělávání a nemáte času nazbyt? Touha po vzdělání může přijít v každém věku, a dokonce i v každé životní situaci. Sedět každý den ve školní lavici je však nemožné, zvláště, když chodíte každý den do práce nebo se staráte o malé dítě.

 

Doposud bylo řešením dálkové studium, při kterém ale bylo nutné například celou sobotu či jedno odpoledne v týdnu strávit ve školní lavici. Nová doba však přináší i nové možnosti.

 

Korespondenční kurzy

Řešením mohou být i korespondenční kurzy, kterých je také velmi široká nabídka. Běžné jsou jazykové kurzy, kde je psaný materiál doplněn i zvukovými nahrávkami. Oblíbené jsou rekvalifikační kurzy na různé profese jako jsou manikérky, kosmetičky, manažerské kurzy, sekretářské kurzy a velmi užitečné jsou pak kurzy účetnictví či mzdové agendy.

 

Nemusíte se však jen vzdělávat, touto formou probíhají i kurzy spíše zájmové, aranžování květin, hra na kytaru, psaní všemi deseti na PC či kurzy šití nebo vaření. Svého času byly oblíbené kurzy hubnutí, které se vzděláváním mají opravdu pramálo společného.

 

Závěrečné zkoušky se pak vykonávají v sídle firmy, která tyto kurzy provozuje. Výhodou je, že se můžete přihlásit kdykoliv chcete a začít studovat naprosto individuálně.

 

Distanční studium

Zahrnuje stejné výhody jako studium korespondenční, závěrečná zkouška se buď nevykonává, lektor hodnotí vypracované úkoly z každé lekce, anebo se vykonává stejně jako předchozí studium – tedy komunikací po e-mailu.

V tomto případě se nemusíte z domova hýbat vůbec, tedy vyjma třeba časté cesty do knihovny, protože v řadě lekcí máte odvolání na různou literaturu nebo doporučenou četbu.

Tato forma studia však vyžaduje velkou sebekázeň, pečlivost a cílevědomost, protože vám chybí veškerý výklad či laicky řečeno „ruka učitele nad vámi“ a vše si musíte zařídit a naučit se sami. Veškerý plán učení je na vás. Na konci studia získáváte certifikát, který je dokladem o úspěšném absolvování studia.

 

Potřebujete čas a soustředění

Ať se již rozhodnete pro jakoukoliv formu toho domácího studování, musíte si určitě vyhradit dostatek času, ve kterém se budete věnovat jen svému studiu a nenecháte se nikým vyrušovat.

Zvažte tedy svoje možnosti a schopnosti k samostudiu. Pokud jste ve školních lavicích nebyli příliš pilní a domácí příprava vám moc neříkala, raději o těchto kurzech neuvažujte. Nebo ano, ale jen v případě, že vaše motivace je nejsilnější z nejsilnějších.

Soutěž: Osuška

Vybírejte poskytovatele kurzu

Nabídka kurzů a studijních programů se stále rozšiřuje, dalo by se říci, že distanční formy studia zažívají nebývalý boom a budoucnost této formy studia je velmi nadějná.

 

Než si vyberete poskytovatele kurzu, je třeba si zjistit, zda má vzdělávací instituce potřebné akreditace a zda její certifikát má nějakou váhu. Zjistěte si konkrétní podmínky studia, máte-li možnost studium přerušit, jak bude probíhat organizace studia a vaše komunikace s učitelem a také si pohlídejte, aby s vámi byla uzavřena smlouva o studiu. Někde vám též nabídnou ukázkovou lekci k nahlédnutí.

 

Máte s distančními či korespondenčními kurzy nějakou zkušenost?

Reklama