noetis

„Prokletí nebo přivlastnění. Ano, to je první, co u klienta před konkrétními požadavky zjišťujeme a upravujeme. Proslýchá se, že v některých zemích s těmito klienty raději nepracují, my naopak ano. Máme již zkušenosti a víme jak,“ říká zcela skromně dispoziční prognostik Martin Špaček, ředitel Telestézické akademie v Praze a člen společnosti Noetis.

Co to je dispoziční prognostika? Jak probíhá a jaké problémy lidé nejčastěji řeší? Čtěte náš rozhovor s Martinem Špačkem.

Co znamená dispoziční prognostika?
Zjišťuje veškeré vlohy neboli dispozice, které jsme dostali do vínku, nebo na nás byly od někoho či odněkud seslány. Vždy záleží na řadě okolností, co vše si neseme z rodových linií, v jakém rozsahu se to může projevit, včetně důsledků. Dispoziční prognostika u nás vznikla před dvaceti lety, nejprve se vyvíjela technika a ověřoval způsob metody. Nejde o léčitelství ani jasnovidectví, techniku nazvěme úpravou, která se za dvě desetiletí vypracovala a zformovala.

Můžete to prosím vysvětlit podrobněji?
Data získáváme měřením za pomoci virgule. Proutkaři s ní umí běžně hledat vodu a my díky ní změříme potřebné hodnoty u klienta. Musíme umět navázat spojení s mozkem - nejdůležitějším zprostředkovatelem informací. Též je nutné umět položit otázku, abychom mohli získat správnou odpověď. Mozek jako nejvýkonnější generátor ovládne pomocí mikropohybů ruku, ta uvede do pohybu virguli.

Naše práce, řeknu-li to zjednodušeně, je podobná postupu, kdy musíme v počítači nahradit špatný nebo zavirovaný program, aby lépe fungoval. Pomoc pro klienty nazýváme „klientelou“, provedeme celkové měření, vyhodnocení a zároveň úpravu. Dispoziční prognostik je absolvent Telestézické akademie (TA), pravidelně a každý rok musí obstát u atestace, která je zaměřená i na jeho morální kodex.

Komplexní zvládnutí učiva trvá 5 let s náročností vysokoškolského studia, nedostaneme jen honosný titul. Erudovaných prognostiků máme u nás i na Slovensku početné skupiny, v Ostravě je centrum naší společnosti Noetis (www.noetis.cz).

Rozumím-li dobře, špatné dispozice můžete přeprogramovat nebo upravit i u člověka?  
Ano a úprava je nejvhodnější výraz. Uvedu případ klienta, který měl od narození problémy nohou - úrazy, kloubní potíže, špatné prokrvení apod. Po měření jsem zjistil, že někdo v jeho rodu přišel o nohy, a zeptal jsem se přímo.

Na chvilkový, nevěřícný výraz onoho klienta nezapomenu, hned se však rozpovídal o dědovi, jemuž kvůli těžké cukrovce museli obě nohy amputovat. Dispozice předka se u dotyčného aktivovaly, zátěž si nesl z rodové linie, což jsem upravil. Potíže se stabilizovaly na únosnou míru a řadu let nezhoršily.

Z jakého důvodu jste tuto činnost začal vykonávat?
Zhruba před patnácti lety jsem se necítil dobře, byl to stav mezi zdravím a nemocí. Hledal jsem možnosti ke zlepšení kondice a zašel na přednášku ing. Sohra, který je zakladatelem dispoziční prognostiky. Vystudoval jsem u něj a vyřešil si zdravotní problémy. Metoda mi zároveň dala odpovědi, které jsem předtím nikde nenašel. Rozhodl jsem se proto pomáhat ostatním, praxi vykonávám již deset let. Postgraduálně se stále vzdělávám, lze říct, že je to na celý život.

S čím se na vás lidé obracejí nejčastěji?
S čímkoli, ale upřednostním zde ženské záležitosti. Pomáháme u neplodnosti, je-li miminko na cestě, upravíme dispozice pro bezproblémový porod a kojení. Jsme schopni zjišťovat a rovněž upravovat vlohy k nemocem, testujeme vhodnost partnerů pro život nebo práci. Vypracujeme osobnostní rozbor, změříme talent, inteligenci, povahové vlastnosti, důvody partnerské krize apod.

Zjistíme vhodnost různých lokalit, můžeme je vyčistit. Klienti se též zajímají o předpoklady k nehodám, úrazům, haváriím, které bývají častěji osudové (a mnohdy zbytečné) než ty, jež nás potkávají konkrétně na cestách. Na požádání změříme prognózu cestování a dovolených. Vyrábíme individuální ochranné amulety, doporučíme i nejvhodnější byliny, kovy, barvy, kameny. Pomáháme s personálním poradenstvím, optimálním nastavením pro jednání s firmami a dalším.

Jak zásah probíhá, jak rychlý má účinek?
Měření i úprava je bezkontaktní. Klient se pohodlně usadí naproti, v závěrečné fázi se na chvíli postaví. Změna dispozic je okamžitá, nemusí být však citelná ihned, někdy nabíhá pomaleji.

Zní to trochu jako zázrak. Dá se zhodnotit úspěšnost této metody?
Stoprocentní úspěch nelze zaručit v ničem a u nikoho. Dispozice zůstávají dispozicemi, ty špatné nebo porouchané upravíme. Jisté úsilí též musí vynaložit sám klient, aby mohl správně nastavené možnosti plně zrealizovat. Zlo se v různých formách projevovalo již od pradávna a v dnešním světě se k němu přidružilo ještě mnoho dalších poruch. Ať už jde o patogenity, anomálie a jiné útlumové programy vytvořené úmyslně, s cílem uškodit druhému. Záměrem dispoziční prognostiky je, aby nás veškeré negativní vlivy a jiné problémy obtěžovaly co nejméně.

Co říkáte na tuto metodu? Vyzkoušela byste ji? Může podle vás pomoci?

Reklama