O diskriminaci žen se toho napsaly už stohy a terabyty. V posledních letech si ovšem čím dál tím častěji připadají diskriminovaní muži. Oblíbený americký model povinného procenta žen či afroameričanů na universitách a pracovištích transformovaný i na ostatní menšiny vede k tomu, že nejdiskriminovanější osobou se stává zdravý heterosexuální běloch mužského pohlaví. Není totiž členem žádné menšiny, takže má smůlu.

K diskriminaci mužů se ovšem, alespoň podle Svazu mužů, pomalu ale jistě propracováváme i u nás. Má se jí dopouštět například Džamila Stehlíková, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny. Pod taktovkou této ministryně totiž v Radě pro rovné příležitosti žen a mužů zasedají jen zástupci ženských organizací. Podle Svazu mužů „tím fakticky vyloučila mužskou část populace České republiky z možnosti účastnit se aktivně činnosti související s rovným postavením občanů této země v rámci Rady vlády.“

Zdroj: www.svaz-muzu.cz

Co myslíte, ženy-in, jsou muži u nás diskriminováni? Nebo někde jinde ve světě? V čem jsou diskriminováni a v čem ne? Čeká nás nějaký mužský opak feminismu? Pálení slipů místo podprsenek?

Reklama