“I přes pokrok, kterého se podařilo dosáhnout v rovině právní, je princip rovnosti mužů a žen nedostatečně dodržován v praxi," píše se ve správě, kterou vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a kterou se dnes bude zabývat vláda.

Ženy mají nižší platy, malý podíl na rozhodování, jsou hlavním terčem domácího násilí a obchodu s lidmi. Muži jsou naopak v nevýhodě při soudním rozhodování o svěření dětí po rozvodu.

Vláda by se podle správy měla zaměřit na odbourávaní předsudků souvisejících především ve vnímaní žen. Problémem je však skutečnost, že českou veřejnost problematika rovností šancí nezajímá…

Zdroj: OFA


Reklama