Čím jsem starší, tím víc miluji pohádky. Nabývám totiž dojmu, že je v nich návod snad na všechno… Tedy kromě toho, jak používat všechny programy na naší inteligentní pračce. Psaní o dnešním tématu jsem měla v hlavě dlouho, úzce totiž s pohádkami souvisí.

Ráda se dotýkám umění ze starého světa, jako je věštění, ovšem nejsem praktik, vykládat karty mohu jen sama sobě, kávu miluji, ale piju jen tu rozpustnou, křišťálovou kouli nemám, a když mi přeběhne černá kočka přes cestu, jsem přesvědčena o tom, že to znamená jen tolik, že zkrátka kočka někam jde… Ale přes to všechno na magii věřím a vždy budu.

zrcadlo

Dnes bych si totiž s vámi ráda povídala o magických zrcadlech. Lépe řečeno o předpovídání ze zrcadel.

Toto předpovídání  je prý nejstarším druhem věštění. Podle starých spisů se zpočátku věštění provádělo se zrcadlem pověšeným na niti a ponořeným do rybníka. Z úkazu zrcadla pak věštec prorokoval budoucnost. Později se užívalo pouze zrcadel bez přítomnosti vodní hladiny. Ale podle Roberta Armini způsob prorokování tkvěl v tom, že osoby s jasnovidnými schopnostmi se pozorováním hladké, lesklé plochy dostávaly do určitého transu (někdo by možná řekl do hladiny alfa), ve kterém pak jsou nejrůznější vidění přirozená. Magická zrcadla by pak mohly být i předměty silně se lesknoucí…

Ze starých pramenů je možné pomocí takových zrcadel také navázat styk s živými i zemřelými, jakož i vstoupit do spirituálního vztahu s naším duchovním učitelem.

Rozhodneme-li se touto cestou vydat - tedy komunikovat pomocí magického zrcadla - nelze očekávat, že se nám to hned napoprvé podaří, leckdy uplyne mnoho měsíců, než se objeví barevné mráčky jako první předzvěst vizí. K takové dovednosti je však i zapotřebí určité osobní nastavení a psychické síly. V historických dobách si k vyvolání jasnovidných schopností lidé pomáhali všelijakými způsoby. Židé používali krystaly a kořen tummimu. V daleké Indii se používalo v podzemí chrámů zrcadel ze zlata, v Japonsku pak obrovská zrcadla z nefritu, středověcí mágové a okultisti používali zrcadla z cínu či měděná, Arabové pak zrcadla černá.

Robert Armini ve své knize o věštbách nabízí nejjednodušší techniku patřící k magickým zrcadlům: jako magické zrcadlo je možné použít křišťálovou číšku (nikoliv skleněnou) naplněnou až po okraj vodou. Za ní postavme dvě svíčky. K věštění je potřeba dvou osob. Jedna si sedne tak, aby dobře viděla povrch vody. Druhý člověk, stojící za ním, položí pravou ruku na hlavu sedícího a třikrát zavolá anděla Anaela. Po nějaké době vidí první osoba, jak začíná voda vřít a nastupují vize a odpovědi na myšlené otázky. 

K věštění pomocí magických zrcadel či čehokoliv jiného je vždy zdůrazněna nezbytná potřeba úplného zklidnění, neboť jakákoliv abnormalita či vzruch je velikou překážkou k dosažení cíle protože „vůle je prvou mocí, láska je ústřední silou, vytrvalost cestou“.

Veškeré pokusy o takové věštění je potřeba provádět o samotě, v klidném potemnělém prostředí. 

Podle rad starých mystiků platí toto:

 • Zrcadlo může používat jen jeho majitel. Nikdo cizí se jej nesmí dotknout.
 • Pro udržování magnetismu je nutné zrcadlo pravicí často, minimálně každých pět minut, magnetizovat.
 • Při používání se obrací zadní strana zrcadla proti světlu.
 • Poloha zrcadla je vždy šikmá, vrchol je odvrácen od pozorovatele.
 • Postavení musí být takové, že v něm nevidíme okolní svět, pouze jasnou, rovnou plochu.
 • První, co uvidíme, jsou mraky - bílé jsou pozitivní, černé jsou zlověstné, karmínová, oranžová, žlutá značí nebezpečí, nehodu, nemoc, oklamání, ztrátu, pomluvu, žal a nepříjemná překvapení.
 • Cokoliv se zjeví po levici pozorovatele, je obraz skutečné věci.
 • Co se zjeví po pravici, je symbolické.
 • Mraky nebo nejasné stíny stoupající vzhůru jsou kladné odpovědi na otázky.
 • Mraky sestupující jsou záporné odpovědi.
 • Mraky či stíny pohybující se směrem k pravici pozorovatele jsou znamením přítomnosti a zájmu spirituálních bytostí.
 • Pohybují-li se k levici pozorovatele, znamená to konec seance.
 • Nejvhodnější doba k pokusům je mezi 23. až 24. hodinou. 
 • Zrcadlo položte na hedvábnou látku a po deseti minutách soustředění začněte klidně hledět na plochu zrcadla.
 • Nečekejte pasivně na vizi, pohlížejte na zrcadlo asi tak, jako byste chtěli za soumraku rozeznat osoby či předměty.
 • Je potřeba vždy myslet jen na jednu věc či osobu při práci s magickým zrcadlem.
 • Při pocitu únavy je potřeba ihned věštění ukončit.
 • Po ukončení věštění či jeho cvičení zabalte zrcadlo do hedvábné látky a uschovejte do krabice.

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Čtěte také:

Reklama