O digitalizaci se dnes mluví poměrně často zejména v souvislosti s televizním vysíláním. Většina diváků zřejmě tuší, že se jejich domácností bude něco takového v blízké budoucnosti týkat, nicméně stále existuje kolem této problematiky řada nezodpovězených otázek. Digitální vysílání je dalším krokem v technickém vývoj oproti analogovému, které již žádný vývoj nenabízí a vedle digitálního nemůže fungovat současně. Slovo set-top box se skloňuje ve všech pádech, ale i tak zůstává pro mnoho lidí tento pojem velkou neznámou. Co je to tedy vlastně digitalizace? Co přesně přinese a jak by se na ni měli lidé připravit? Tyto dotazy se pokusí zodpovědět tento článek a slovníček, který jsme pro vás připravili.

 

Pozemní digitální vysílání je především dobrá zpráva pro všechny televizní diváky – budou moci vybírat z výrazně bohatší programové nabídky a své oblíbené pořady uvidí v lepší kvalitě – to vše zcela zdarma. V praxi to vypadá tak, že na frekvenci, kam se doposud vešel pouze jeden program, budou nyní díky digitální technologii moci být minimálně čtyři, v budoucnosti i více programů, a tomuto společnému balíku se říká multiplex. Digitální vysílání je zcela novou technologií umožňující přenos audiovizuální informace prostřednictvím zemského, kabelového nebo satelitního vysílání. Pro běžného diváka je nejvýhodnější signál pozemní, protože je šířen zdarma a divák za něj neplatí žádné měsíční poplatky. Zároveň je také nejdůležitější, protože pozemně jsou šířeny všechny programy České televize a například v případě přírodních katastrof (povodně, vichřice apod.) pozemní vysílání může velmi efektivně zabezpečit masové informování veřejnosti.

 

Digitálně v ČR už osm let

Historie digitálního vysílání na území České republiky se datuje do roku 2000, kdy České Radiokomunikace spustily první experimentální vysílání rozhlasového a televizního signálu v digitální podobě. Od roku 2005 se vysílá řádně a k dnešnímu dni pokryly České Radiokomunikace digitálním signálem více než 42 % české populace v celkem 5 lokalitách a ke konci roku to bude celkem již více než 50 % populace. Multiplex Českých Radiokomunikací má zároveň nejvyšší pokrytí a největší nabídku. Vysílají se v něm čtyři programy České televize, televize Nova a jako bonus také sedm okruhů Českého rozhlasu (ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 - Vltava, ČRo 4 - Rádio Wave, ČRo 6, Rádio Česko, ČRo D-dur a ČRo Leonardo).

 

V současnosti Česká republika začíná masivně přecházet na digitální vysílání, vysílat začínají nové televize. Matoucí by mohlo pro některé být stávající označení multiplexů, které v současnosti vysílají. K dnešnímu dni existují multiplexy tři, MUX A provozují České Radiokomunikace, MUX B společnost CDG a MUX C Telefónica O2. Ke konci října dojde u tohoto označení ke změně a multiplexy se začnou označovat čísly. Multiplex 1 bude patřit České televizi a všem čtyřem jejím programům (ČT 1, ČT 2, ČT 4 Sport a ČT24 + 7 okruhů veřejnoprávního rozhlasu), MUX 2 (Nova, Nova 2, Prima, Prima 2 a od 11. 1. 2009 TV Barrandov) budou provozovat České Radiokomunikace, MUX 3 CDG a MUX 4 Telefonica O2.

 

Po červnu 2012 zmizí analog nadobro

Celkově je Česká republika rozdělena na jedenáct geografických oblastí, podle nichž se bude postupně zapínat digitální vysílání. Pro všechny je pak důležitým datem konec roku 2011, kdy se bude na území České republiky vysílat už jen digitálně. Dvěma výjimkami jsou oblasti Jesenicka a Zlínska, kde se bude analogové vysílání vypínat nejpozději v červnu 2012. Tyto termíny byly závazně určeny vládním nařízením, které bylo pod názvem Technický plán přechodu (TPP) vydáno 15. května 2008. Nejzazším termínem vypnutí analogového vysílání v Evropě, který byl stanovený Evropskou komisí, je rok 2015. Česká republika tedy patří k zemím, které se na digitalizaci důsledně připravují a nenechávají nic na poslední chvíli.

 

Informací bude dost

Analogové vysílání v jednotlivých oblastech však bude ukončováno až po určité době souběhu s digitálním vysíláním. Minimálně to je šest měsíců, u většiny lokalit je však doba souběhu podstatně delší, a to až 25 měsíců. Přechod na digitální vysílání bude vždy doprovázen dostatečně dlouhou státní informační kampaní, ze které se lidé dozvědí všechny potřebné informace. Dostupné budou informace o vybavení, které bude potřeba k příjmu zemského televizního vysílání, jakou anténu použít v případě nedostatečného příjmu na stávající anténu a ostatní relevantní informace, které divákovi zjednoduší přechod na nový moderní způsob příjmu. Informováni budou diváci také o datech spuštění digitálního vysílání jednotlivých multiplexů, o jejich programové skladbě a kmitočtech, na kterých naladí toto vysílání. Kromě toho se o vypnutí analogového vysílání diváci dozvědí s několikaměsíčním předstihem z informačního textu přímo v televizním vysílání.

 

Na přípravu bude dost času

I v době digitalizace nám může dobře posloužit starý televizor. Je k němu ale třeba připojit přídavné zařízení, tzv. set-top box. Tato malá krabička převede digitální televizní signál do podoby, kterou jsou schopny zobrazit současné analogové televizní přijímače pomocí nejrozšířenějšího konektoru SCART. V případě že má Váš přijímač pouze anténní výstup, pomůže Vám set top box s modulátorem. Set-top boxy lze koupit již od velice příznivých sedmi seti korun, takže rodinný rozpočet jistě nijak výrazně neohrozí. Navíc není instalace set-top boxu nijak časově ani technicky náročná. Pokud je daná oblast pokryta digitálním televizním vysíláním, lze si jej pořídit okamžitě a hned ho začít využívat, po přechodu na čistě digitální vysílání však bude set-top box nutností. Po vypnutí analogového vysílání by všechny televize zůstaly jinak bez obrazu a zvuku.

 

Druhou a finančně náročnější možností je pořídit si televizor s integrovaným digitálním tunerem, který umožňuje sledování digitálního vysílání bez dalších přídavných zařízení a kabelů. Vzhledem k poměrně dlouhé době souběhu analogového a digitálního vysílání, by měl mít každý dostatek času na dovybavení své domácnosti set-top boxem, případně novým televizorem.

 

Co se týče antény, tu si můžete ponechat také. Problém by mohl vzniknout u staršího vybavení, které samo o sobě již není v dobrém stavu. Tehdy by se mohly objevit problémy s obrazem, které však vyřeší výměna antény. Pro všechny situace však platí, že nejlepší je poradit se o své situaci s místním odborníkem.

 

Větší výběr, kvalitnější obraz a zvuk

Jak již bylo řečeno, digitalizace přinese divákům především možnost rozšíření programové nabídky bez dodatečných poplatků. Připravované televize momentálně neplánují placené vysílání, takže veškeré pozemně vysílané stanice budou pro diváky zdarma. Čeká nás zlepšení kvality obrazu i zvuku, z vysílání zmizí duchy, stíny a zrnění. Pokrytí pozemním televizním vysíláním bude na mnoha místech větší než za analogového vysílání a televizní signál bude možno chytat stejně snadno jako dnes třeba signál mobilních telefonů nebo rádia. Digitální systémy také obecně umožňují přidávání dalších doprovodných informací a služeb. Může jít například o více jazykových verzí zvukového doprovodu, těšit se tedy třeba můžeme na možnost sledovat film v originálním znění. Uživatelsky příjemný je také tzv. elektronický programový průvodce EPG, díky kterému se budete snadno orientovat v programech a pořadech, a dokonce si i můžete navolit individuální divácké preference, tedy aby vás set-top box včas upozornil na vysílání vašeho oblíbeného pořadu. Dalšími výhodami pak mohou být interaktivní služby jako například mail, hry, různá hlasování nebo nakupování přes televizor. Pro příjem zemské digitální televize je potřeba nejdříve ověřit, zda v místě, kde uvažujete o příjmu, je dostupnost digitálního televizního vysílání. Přijímat zemské digitální vysílání můžete i v osobním počítači pomocí přídavné DVB-T karty. Pro notebooky pak mohou posloužit DVB-T adaptéry ve formě speciální karty anebo USB.  

 

Digitalizační slovníček

 

Set-top box – dekodér digitálního vysílání, který převede digitální signál na analogový tak, aby jej mohla přijímat běžná televize; v současnosti začínají ceny set-top boxů zhruba na 700 korunách, nejvýhodněji je lze pořídit přes internet

Digitální tuner – zabudovaný digitální dekodér v televizi, TV s digitálním tunerem již pro příjem digitálního vysílání nepotřebují set-top box

EPG – Elektronický programový průvodce

Multiplex – svazek datových toků jednotlivých televizních a rozhlasových stanic, který je upravený tak, aby jej bylo možné vysílat na jediné frekvenci

MPEG 2 – kompresní formát používaný pro zmenšení datového objemu stanic v multiplexu

MPEG 4 – pokročilejší kompresní formát, který umožní ještě efektivnější využití kmitočtového spektra

HDTV – High Definition Television, televize s vysokým rozlišením

DVB-TDigital Video Broadcasting – Terrestrial, pozemní digitální vysílání; šířené vzduchem z vysokých vysílacích věží – ve všech domácnostech s analogovou televizí; pokrytí je plánováno na 99,6% populace ČR, signál je odolný vůči počasí; příjem televizního vysílání je pro diváka zdarma

DVB-S – Digital Video Broadcasting – Satellite, satelitní digitální vysílání; šířené z telekomunikačních družic umístěných na oběžné dráze Země; pro příjem je potřeba vysoká investice do přijímací paraboly a dekódovacích karet, kvalita signálu je do značné míry závislá na počasí; samotné televizní vysílání je také zpoplatněno

DVB-C – Digital Video Broadcasting – Cable, kabelové digitální vysílání; šíří se kabelovými rozvody zakopanými v zemi, problematická je omezená dostupnost a vyšší pořizovací náklady, televizní vysílání je měsíčně zpoplatněno  

TPP – Technický plán přechodu, vládní nařízení, které určilo nejen časový harmonogram české digitalizace

Reklama