Jiný stav není nemoc, takže ženy očekávající miminko chodí dál do zaměstnání a na mateřskou dovolenou nastupují až pár týdnů před porodem. Některé maminky ale takové štěstí nemají. Existuje celá řada faktorů, pro něž jim hrozí riziko potratu, předčasného porodu nebo zdravotních komplikací. U nich samotných, ale i u dítěte. Proto jejich těhotenství ošetřující gynekolog vyhodnotí jako rizikové, nebo dokonce patologické. V takovém případě přichází na pořad dne pracovní neschopnost.

Obecně existují dvě skupiny důvodů k označení gravidity za rizikovou. První je dána nějakým primárním chronickým onemocněním, které ji může ovlivňovat. Druhou skupinou je, že se v průběhu gravidity objeví nové zdravotní skutečnosti, které mohou ohrozit průběh gravidity, tedy zdraví matky nebo stav plodu. Mezi ně patří například vícečetné těhotenství, nefyziologické umístění placenty a podobně.

dia.jpg
Foto: Shutterstock

Kdy se mít na pozoru?

Toto je výčet rizik, pro která lékaři své pacientky více sledují, a je možné, že (také) kvůli nim skončí s neschopenkou, na takzvaném rizikovém těhotenství.

 • cukrovka
 • hraniční až vysoký krevní tlak
 • onemocnění srdce a cév, vývojové vady srdce
 • roztroušená skleróza, epilepsie
 • psychiatrická onemocnění – úzkosti, jiné stavy, známá laktační psychóza
 • onemocnění štítné žlázy
 • onemocnění jater, onemocnění ledvin
 • krevní skupina Rh faktor minus
 • známá genetická zátěž matky – chromozomální vady, mutace některých genů
 • známá trombofilní mutace – zvýšená srážlivost krve (Leidenská mutace, mut. FII,  MTHFR)
 • zvýšená krvácivost (hemofilie, Von Wilebrandtova choroba)
 • zjištěné nádorové stavy, st.p. prodělání nádorových stavů, současná protinádorová terapie
 • chemoterapie
 • radioterapie
 • biologická léčba
 • st.p. transplantaci orgánů či kostní dřeně
 • známá infekce toxoplasmosou
 • kontakt s osobou nakaženou planými neštovicemi v těhotenství nebo parvovirem B19
 • rizikové faktory týkající se vývoje miminka

Kromě toho je pro lékaře rozhodující také věk nastávající maminky (nad 35 let), její předchozí léčba pro neplodnost, neúspěšná předchozí těhotenství nebo třeba dědičná zátěž.

Rizikové těhotenství přináší omezení

Tentokrát nemáme na mysli častější kontroly u lékaře, léčbu zdravotních problémů nebo třeba změnu životního stylu, ale povinnost plynoucí z „neschopenky“. Pro ženu v dočasné pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství totiž platí stejné povinnosti, jako pro ostatní. Musí dodržovat režim práce neschopného pojištěnce, který jí stanoví její ošetřující lékař v souladu se zákonem o nemocenském pojištění a s jejím zdravotním stavem. Přeloženo do srozumitelnější řeči – kromě stanovených vycházek (maximálně 6 hodin denně) musí zůstat doma.

Zdroj informací: GynClin, Porodnice, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Čtěte také:

Reklama