Lékaři na to upozorňují každý rok: Počet nemocných s diabetem roste takovou rychlostí, že se hovoří o celosvětové epidemii. V Česku bylo loni léčeno přes 825 382 cukrovkářů. Každý rok lékaři diagnostikují diabetes u 55 tisíců Čechů.

Necítíte drát zarytý do lýtka nebo kvůli palčivým bolestem v noci nespíte? A může být i hůř – jsou to totiž příznaky nemoci, která při chybějící či špatné léčbě končí i amputací nohy. I taková jsou rizika choroby, kterou trpí také prezident Miloš Zeman. A není sám. Takzvaná diabetická neuropatie ohrožuje v Česku přes 300 tisíc lidí. Mnozí z nich však trpí zbytečně. Bolesti i chronické rány dnes lékaři mírní nejen léky, ale i moderní fyzikální léčbou. Podobně zdravotníci hovoří i o dalších komplikacích diabetu. Zaváděním nových metod a prevencí by nemuselo být tolik slepých diabetiků ani těch, kterým selhávají ledviny.

  • Stačilo, aby se včas dostali k odborníkům.

Lékaři na to upozorňují každý rok: Počet nemocných s diabetem roste takovou rychlostí, že se hovoří o celosvětové epidemii. V Česku bylo loni léčeno přes 825 382 cukrovkářů. Každý rok lékaři diagnostikují diabetes u 55 tisíců Čechů. Také další číslo je alarmující: ročně na tuto nemoc umírá téměř 22 tisíc osob.Jen Všeobecná zdravotní pojišťovna ročně zaplatí za léčbu cukrovky přes tři miliardy korun.
„Protože diabetes mellitus druhého typu vzniká a vyvíjí se pozvolna, lze kvalifikovaně odhadnout, že v Česku je současně 250 tisíc osob, u nichž již diabetes vznikl, ale nebyl ještě rozpoznán,“ predikují čeští lékaři v Národním diabetologickém programu.

Osm tisíc amputací nohy zbytečně

Asi největším strašákem pro diabetiky je onemocnění známé jako diabetická noha. Touto nemocí jsou ohroženi zejména lidé, kteří trpí diabetickou neuropatií. Lékaři jen v roce 2012 evidovali43 248 pacientů s touto komplikací. 10 425 lidí nakonec o nohu přišlo. Lékaři přitom stále připomínají: toto číslo mohlo být nižší, kdyby nemocní začali svůj problém řešit včas a dodržovali lékařem stanovenou léčbu.

V tomto případě však musí být pacient trochu detektivem. Problémy diabetické nohy u nás řeší především takzvaní podiatři. A těch je stále nedostatek a mnozí pacienti se k nim ani nedostanou. V Česku funguje pouze dvaatřicet specializovaných pracovišť. Přitom jejich rozvojem by se dalo zabránit nejen osobním tragédiím, ale ušetřila by se i velká část peněz vynakládaných na léčbu diabetika.

dia

Komplexní léčba hojení diabetické nohy s použitím ozonoterapie. Léčba zahájena v roce 2008, ukončena v roce 2012

dia

Komplexní léčba hojení diabetické nohy s použitím metody MDM. Léčba pacientky zahájena v březnu 2012. Poslední fotografie je z listopadu 2012

Včasná léčba je levnější

Když nedávno evropští lékaři spočítali, kolik stojí průměrná léčba pacienta s diabetickou nohou, potvrdili očekávatelné: v programu, do kterého bylo zahrnuto 1400 lidí s diabetickou nohou, byly nejvyšší výdaje na pacienta, který dospěl k vysoké amputaci. Průměrná léčba stála 500 600 korun. Naopak u pacientů, kteří měli ránu do roka zhojenou, vyšla léčba na 193 050 korun. Vysoké náklady jsou spojeny také s následnou sociální péčí o takto handicapované lidi. S amputovanou novou končí často v invalidním důchodu. A to nemluvíme o rapidním snížení kvality života člověka, jeho nesoběstačnosti. Takto handicapovaní lidé často ztrácí radost ze života, cítí se nepotřebnými a své rodině na obtíž, dochází ke ztrátě osobní cti a řadě psychických problémů.

Je nutná komplexní léčba diabetika

„Včasnou diagnózou a účinnou léčbou je možné zabránit amputacím až v 80 procentech případů,“ dává naději jeden z předních podiatrů Emil Záhumenský ze Zlína. Shoduje se tak s lékaři, kteří sepsali Národní diabetickou strategii. Zkušenosti a novinky v oboru čerpá především ze zahraničních kongresů, seminářů, odborných školení i z praktických stáží po celé Evropě a uplatňuje je ve své lékařské praxi.

Podle Záhumenského vyžaduje léčba diabetických ulcerací proti nediabetickým ranám širší strategii a zapojení postupů z více odborností, jak medicínských, tak technických. Tyto zásady se ve světě již běžně praktikují, u nás se však stále ještě poskytovatelé péče drží příliš dogmaticky svých oborů a nerespektují potřebu celkového přístupu k diabetickému pacientovi.
„Často se setkáváme s příliš agresívním lokálním přístupem a špatným načasováním léčby i neposkytnutím odlehčovacích pomůcek. Velmi časté jsou také závažné nedostatky v obouvání diabetika,“ říká Záhumenský. Ve světě už běžně fungují protetická pracoviště, která pro diabetiky zajišťují pomůcky k odlehčení postižených končetin a speciální zdravotní obuv. Zlínské podiatrické pracoviště spolupracuje a vyměňuje si zkušenosti například s protetickými centry v Holandsku či Německu. Podle Záhumenského jsou také zbytečně brzy indikovány amputace bez využití v ČR méně rozšířených či alternativních léčebných postupů, například ozonoterapie, s jejichž využitím se zlínskému centru daří těmto pacientům nohu zachránit.

Nadějná studie na léčbu chronických ran

Výzkum a uvedení nových léků a léčebných metod do lékařské praxe je ve světě i u nás na vysoké úrovni. Zlínské podiatrické pracoviště je jedním z českých center, které se systematicky zapojuje do klinických a ověřovacích zkoušek. „ V tomto roce se účastníme programu na potvrzení vlivu takzvané MDM terapie na léčbu chronických ran. Vybrali jsme pacienty s otevřenými ranami na dolních končetinách, které se dlouhodobě standardními postupy nedařilo zhojit, nebo již byli pro nezhojitelnost indikováni k amputaci končetiny. Výsledky jsou velmi nadějné. Závěry studie zveřejníme na začátku příštího roku,“ říká Záhumenský.

S touto léčbou má  zkušenost i šedesátiletý Miroslav Nechvátal z Ostravy. „Udělaly se mi puchýře. Nehojily se, kůže mi praskala až do masa i přes odbornou lékařskou péči a dvě operace. Poté, co jsem lékaře změnil a on uviděl mou červenou opuchlou nohu, dozvěděl jsem se, že mi hrozí amputace. Vyděsil jsem se, a začal se starat,“ vzpomíná na děsivou vidinu života bez nohy stavební inženýr. Pomohli mu až lékaři v Sanatoriích Klimkovice. Panu Nechvátalovi doporučili nový způsob léčby. Zabrala nakonec vitaminová kúra, masáže a metoda MDM.

„Změnu jsem neprožíval hned, ale postupně jsem začal vnímat, jak se mi znovu vrací citlivost v noze. Zhruba za měsíc jsem měl pocit, že se můj stav zlepšuje a také můj lékař konstatoval hojení ran. Postupně se citlivost zvýšila natolik, že jsem v ponožkách cítil skoro každý drobek na zemi,“ říká pan Miroslav.

Dva tisíce slepých diabetiků

Další vážnou komplikací cukrovky je poškození oční sítnice – takzvaná diabetická retinopatie. V roce 2012 kvůli ní osleplo přes dva tisíce Čechů. A statistiky jsou ještě hrozivější: retinopatii lékaři diagnostikovali přes sto tisícům pacientů. A jejich počet se rok od roku zvyšuje.

I zde je ale naděje na úspěšnou léčbu, která minimálně sníží riziko slepoty. „Komplexní preventivní a léčebné postupy redukují riziko ztráty zraku o více než devadesát procent. Tyto postupy zahrnují intervenci ovlivnitelných rizikových faktorů, aktivní skríning a specializovanou oftalmologickou léčbu,“ potvrzují diabetologové v Národním diabetologickém programu.

Onemocněním ledvin trpí téměř 100 tisícům cukrovkářů

Podobně jsou na tom i lidé, jimž cukrovka pomalu oslabuje ledviny. Téměř sto tisíc Čechů má ve své zdravotní kartě zapsanou diagnózu: diabetická nefropatie. Téměř 35 tisícům z nich selhávají ledviny.

Základní zásadou, jak snížit riziko rozvoje diabetické nefropatie, je stejně jako
u jiných tzv. „pozdních“ komplikací diabetu co nejčasnější dosažení optimální kompenzace cukrovky po zjištění diagnózy. Je třeba pravidelně kontrolovat funkci ledvin a zvláště měřit tzv. mikroalbuminurii, která je varovným příznakem ještě před zhoršením funkce ledvin. V této fázi lze ještě mnohé ovlivnit a postup postižení zpomalit. Při další progresi nefropatie jsou pacienti odesíláni do specializované péče nefrologa.

Zásady léčby diabetických ran

pravidelně aktualizuje Mezinárodní pracovní skupina pro léčbu diabetické nohy, která má i v ČR své zástupce. Tyto zásady jsou praxí ve světě spolehlivě ověřeny a měly by být široce implementovány do národních zdravotních programů, včetně českého. Jelikož mezioborové předávání informací v praxi zatím v ČR nefunguje bezprostředně, zařazení těchto zásad do jiných oborů, než podiatrie vedená diabetologem, má v naší medicínské praxi zatím zpoždění.

Reklama