Diabetes mellitus je onemocnění, při kterém organismus není schopen dodávat dostatečné množství inzulínu.

Většina jídla, které zkonzumujeme, je v těle rozložena na jednoduchý cukr – glukózu. Lidské tělo glukózu využívá jako zdroj energie. Glukóza je v těle transportována krví. Aby buňky mohly glukózu z krve využít, potřebují k tomu hormon inzulín. Bez inzulínu tedy buňky nemohou získat energii z potravy.

Lidé s cukrovkou tak nemohou využívat svou krevní glukózu. To vede k vzestupu hladiny cukru v krvi (hyperglykémii) a dalším závažným důsledkům.

Inzulín produkuje velká žláza - slinivka, umístěná za žaludkem.

 

Existují dva hlavní typy cukrovky:

 

Diabetes mellitus 1. typu :

neboli na inzulínu závislé onemocnění – může se vyskytnout v každém věku, ale většinou postihuje děti nebo mladé dospělé. Léčba spočívá v injekční aplikaci inzulínu, bez kterého by diabetici 1. typu nepřežili.

 

Diabetes mellitus 2. typu :

neboli na inzulínu nezávislé onemocnění – nejčastěji se vyskytuje u lidí starších 45 let. Asi 80 – 90 % pacientů s cukrovkou 2. typu trpí nadváhou či obezitou. Podle závažnosti onemocnění se liší i léčba: u někoho stačí dieta a zvýšení pohybové aktivity, dalším stupněm jsou tablety (perorální antidiabetika) a u špatně kompenzovaných pacientů je lékař nucen sáhnout k inzulínu. V důsledku složitých mechanismů tohoto metabolického onemocnění se diabetikům hubne mnohem hůře než zdravým lidem (také v souvislosti s léčbou cukrovky, ať již perorálními antidiabetiky – prášky, nebo inzulínem). Proto se jako moderní lék pro diabetiky užívá antiobezitikum (které odstraňuje třetinu tuku ze zkonzumované stravy), které nejen snižuje hmotnost, ale také zlepšuje kompenzaci cukrovky. Jelikož obezita se stává problémem stále mladších lidí, čili i dětí, cukrovka 2. typu se bohužel stále častěji vyskytuje i v mladším věku, než bylo obvyklé.

 

komplikace diabetu:

- cukrovka je hlavní příčinou slepoty u lidí po dokončení 20. roku života

- cukrovka je hlavní příčinou amputací končetin, které nejsou důsledkem úrazů

- u diabetiků je mnohem větší pravděpodobnost vzniku infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice

- u řady diabetiků se vyvine závažné onemocnění ledvin

 

Příznaky diabetu:

Příznaky mohou mít různý charakter a někdy mohou úplně chybět, ale jako charakteristické lze označit tyto:

 

Diabetes mellitus 1. typu :

Nástup tohoto onemocnění bývá náhlý a poměrně dramatický a většinou se projevuje:

- abnormální žízní a suchostí v ústech

- časté močení

- značná únava / nedostatek energie

- neustálý hlad

- náhlý úbytek hmotnosti

- pomalé hojení ran

- opakující se infekce

 

Diabetes mellitus 2. typu :

Mohou nastat stejné příznaky jako u 1. typu, ale většinou jsou méně výrazné. Nástup diabetu 2. typu probíhá postupně a proto se špatně rozpoznává. U některých pacientů se z počátku neobjevují žádné příznaky. Správná diagnóza je však bohužel často rozpoznána až po několika letech, kdy už se vyskytují různé komplikace.

Pokud máte i jen malé podezření na cukrovku, okamžitě navštivte lékaře.

- ketoacidóza

- bakteriální či plísňové infekce

- oční komplikace (retinopatie)

- ledvinné komplikace (nefropatie)

- postižení nervů (neuropatie)

- postižení oběhového systému

- amputace

 

Prevence :

Prevenci cukrovky můžeme rozdělit do dvou kategorií: primární a sekundární.

 

Primární prevence :

Spočívá v identifikaci a ochraně lidí se zvýšeným rizikem vzniku cukrovky – to znamená že chceme zabránit vzniku nebo jej oddálit (např. obézní lidé, výskyt cukrovky v rodině atd.).

Neexistuje zatím přesvědčivý důkaz, že je možná primární prevence diabetu 1. typu, ale je jisté, že lze zabránit, nebo alespoň oddálit, vznik cukrovky 2. typu. Změna životního stylu zahrnující snížení tělesné hmotnosti vhodným stravováním a zvýšením fyzické aktivity se výrazně podílí v prevenci cukrovky 2. typu. Kontrola tělesné hmotnosti se podílí také na snížení rizika srdečních onemocnění, snížení krevního tlaku atd.

 

Sekundární prevence:

Zahrnuje včasné odhalení nemoci a prevenci komplikací. Takže také redukuje potřebu léčby komplikací. Dobrá kompenzace cukrovky spočívající v dostatečné kontrole hladin krevního cukru snižuje riziko rozvoje komplikací a zpomaluje jejich progresi u všech typů cukrovky. Kontrola vysokého krevního tlaku a zvýšené hladiny tuků je stejně důležitá.


Příklad jídelníčku pro diabetiky (175g sacharidů) :

 

SNÍDANĚ:                 250 ml bílé neslazené kávy, 50 g libové šunky, 60 g tmavého chlebu

PŘESNÍDÁVKA:       150 g ovoce (pozor na sladké druhy ovoce jako je banán a hroznové víno)

OBĚD:                        80 g přírodního kuřecího plátku, 100 g brambor, 10 g rostlinného tuku, 180 g zeleninového salátu

SVAČINA:                 150 g jogurtu (max. 3 g tuku)

VEČEŘE:                    200 g zeleninového salátu s 80g tuňáka, 40 g tmavého pečiva

2. VEČEŘE:                150 g dia kompotu

 

Více informací Julie Zákostelecká, tel. 777-32-72-23, www.it-is.cz/terapeutka

Reklama