Diabetici pod tlakem
Odpověď na otázku proč se soustředit na správné měření krevního tlaku právě u lidí s onemocněním diabetes je poměrně jednoduchá. Diabetici mají sklon k vyšším hodnotám krevního tlaku, s čímž jsou neodmyslitelně spjata kardiovaskulární onemocnění. U diabetiků je navíc výskyt vysokého tlaku mnohem častější než u lidí, kteří nejsou touto chorobou postiženi. U diabetika 1. typu může po zjištění nemoci zůstat tlak krve v rozmezí normálních hodnot až do té doby, než s rozvojem komplikací dojde k postižení ledvin, kdy zhoršení jejich funkcí urychluje i zvýšení krevního tlaku.
5b23cf1724687obrazek.png
 
U diabetu 2. typu se často stává, že je pacientovi diagnostikována hypertenze dříve, než lékař zjistí, že trpí i cukrovkou. U tohoto typu diabetu se vysoký krevní tlak objevuje velice často a obvykle souvisí i s nadváhou, nedostatkem pohybu a věkem pacienta.  „Většina nemocných cukrovkou trpí takzvaným 5b23cf26953afobrazek.pngdiabetem 2. typu (dříve se také říkalo cukrovka vyššího věku). Toto onemocnění je spojeno nejen s nedostatečnou produkcí inzulínu ve slinivce, ale také s nedostatečnou citlivostí tkání na inzulín, tzv. inzulínovou rezistencí. A tu pravidelně provází také zvýšení krevního tlaku. Proto většina pacientů s cukrovkou má také zvýšený krevní tlak,“ dodává Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. internista, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK, předseda České společnosti pro aterosklerózu. Vysoký krevní tlak u diabetiků ztrojnásobuje riziko vzniku ischemické choroby srdeční a zdvojnásobuje riziko úmrtí a cévní mozkové příhody.
 
Jak si správně měřit tlak?
1.       Krevní tlak vždy měřte v klidném stavu vsedě. Neměřte nikdy tlak po vykonané fyzické aktivitě.
2.       Paži ponechejte v úrovni srdce. Při měření tlaku dýchejte zvolna, nehovořte a seďte v klidu. Pořiďte si tlakoměr s Intelli manžetou na paži jako je např. Omron M6 Comfort nebo M7 Intelli IT s propojením do mobilu.  Intelli manžeta snímá tlak po celém obvodu paže, čímž předchází naměření nesprávných hodnot v důsledku špatného umístění a je vhodná i pro silnější paži.
3.       Měření je třeba provádět vícekrát během dne, ideálně ráno a večer. Zjištěné hodnoty si zapisujte, můžete si z webu www.krevnitlak.cz stáhnout elektronický záznamník, který vznikl ve spolupráci s MUDr. Janem Peleškou, CSc., specialistou působícím v České společnosti pro hypertenzi. Tyto údaje konzultujte pak se svým osobním lékařem.
 
Jak si udržet správný krevní tlak?
V prvé řadě je důležité se zamyslet i nad skladbou svého jídelníčku. Hlavní složkou by měly být potraviny tepelně neupravované. Zde hovoříme především o širokém spektru zeleniny a ovoce. Vše je spjaté také s pohybem a sportováním. To také potvrzují slova MUDr. Michaly Pelikánové, vedoucí lékařky oddělení diabetologie na Poliklinice Budějovická: „Všechny typy pohybu jsou naprosto vhodné, s nutností volby dle typu a dalších možných onemocnění pacienta. Zařazení pravidelné aerobní fyzické aktivity (rychlá chůze, rotoped, běh) minimálně 5x týdně 30-40 minut, optimálně 7x týdně 30-40 minut povede k redukci nadváhy, která je častým podkladem rozvoje diabetu.“