Když ženská slaví padesátku, je to u mnohých spíše tryzna než oslava. V devětaosmdesáti už je ale zase nad čím jásat – mladistvá krása je pryč už tak dávno, že to ani nemrzí, a blížící se devadesátka vyžaduje potlesk nad dlouhověkostí. Co ale s tím, když oněch devětaosmdesát slaví republika? A to republika dvakrát téměř z mrtvých vstalá? Máme jásat, nebo si zoufat?

Před devětaosmdesáti lety, 28. října roku 1918, vyhlásili představitelé Národního výboru sdružení v takzvaném Pánském klubu převzetí moci ve jménu samostatné republiky a v podvečer téhož dne byl v Grégrově sále Obecního domu přijat zákon o zřízení samostatného československého státu.

Byl to stát od samého počátku poněkud problematický – zatímco Čechy tradičně patřily k okruhu středoevropskému a měly blízko k Německu a k Vídni, Slovensko svými historickými kořeny tíhlo spíše k Uhrám. Pohraniční oblasti obou zemí pak byly vyříznuty z národnostně smíšených regionů, a tak Čechy zdědily nemalou menšinu Německou a Slováci naopak Maďarskou.

Právě ony menšiny byly jedním z důvodů praktického zániku samostatné republiky za druhé světové války. Poválečné odsuny tak možná byly řešením ne zcela spravedlivým, z hlediska stability státu však žádoucím. Další těžké rány se Československu dostalo poté, co se myšlenka panslovanského spojenectví změnila v komunistickou rakovinu. I tohle období však stát přečkal. A když už to vypadalo, že zdárně vstoupí do nové éry, vybobtnal ze skoro zapomenutých historických slují nacionalismus... a Československo se rozpadlo.

Oslavy jeho vzniku tak v sobě nesou i punc tryzny – co to vlastně slavíme, když Československo už neexistuje? Vznik „Česka“? Pak bychom se měli ohlédnout hlouběji do historie... Vznik České republiky? Ta současná přece vnikla prvního ledna roku 1993. Tak co to vlastně slavíme?

Co myslíte, ženy-in, co to 28. 10. vlastně slavíme? A je vůbec co slavit? Neměly by se oslavy přesunout na jiné datum? Kdy podle Vás vznikl český stát? Za Přemyslovců? Nebo už za kupce Sáma? Nebo později? A mají vůbec podobné oslavy smysl?

Reklama