talk

Logopedové i učitelé bijí na poplach, děti mluví čím dál tím hůř, vad řeči přibývá. Na vině je špatná komunikace s rodiči a přespříliš televize.

Děti mají největší potíže se sykavkami - takzvané šlapání si na jazyk, s výslovností r, ř, l, b a ráčkováním. Výjimkou není huhňavý nebo překotný projev. Už jste se také setkali s lidmi, kteří mluví tak rychle a polykají koncovky, že jim rozumíte jen po namáhavém soustředění? Kdyby v dětství navštívili logopeda, určitě by se svého „zlozvyku“ dávno zbavili.

V tomto článku se budeme zabývat sykavkami.

Vyzpovídala jsem Mgr. Jitku Kozákovou z logopedické poradny specializované na vady řeči předškoláků

Kdy je potřeba začít s nápravou řeči?
Dítě by mělo mluvit správně při nástupu do 1. třídy. Proto je nejvhodnější začít kolem 4 let věku. Začneme-li totiž problém s dětskou mluvou řešit v raném stádiu, je šance na nápravu větší a rychlejší nehledě na to, že logopedické vady se nejlépe napravují u předškoláků.

S čím děti nejčastěji přicházejí?
K nejběžnějším patří poruchy artikulace neboli výslovnosti. Řadí se sem patlavost (dyslalie), která zahrnuje jednu nebo více špatně vyslovovaných hlásek. Dyslalie se vyskytuje téměř u 60 % předškoláků. Nejvíc dětí trpí takzvaným interdentálním sigmatismem – šlapáním na jazyk.

Například?
Místo sova říkají šova, špatně vyslovují sykavky.

Jak se taková porucha napravuje?
Je to složitější, nejde určit jediný přístup. Nejprve je nutné zjistit, proč dítě touto poruchou trpí. Těch důvodů může být víc:

  1. špatná motorika jazyka – tuhý jazyk
  2. porucha sluchu
  3. špatná funkčnost svalů nutných k artikulaci
  4. špatné dýchání, zvětšené nosní mandle, které zabraňují dýchání nosem

Jak se tedy postupuje, když není na vině zhoršený sluch?
Provádí se cvičení jazyka, posilují se rty, svaly kolem úst, nacvičuje se správné polykání. Poté se musí s dítětem natrénovat správná výslovnost hlásky C a S. Když to už dobře zvládá, přistupuje se k takzvané automatizaci do slov, což znamená, že se dítě slovními cvičeními učí správně vyslovovanou hlásku používat i v běžné mluvě.

Mohou rodiče dítě odnaučovat špatnou výslovnost sami doma?
To rozhodně ne, chce to odborné vedení. Každý logoped sice používá trošku jiné postupy, ale laik se v nich nedokáže orientovat. Často se mi stává, že přijde do ordinace dítě, které nejprve musíme odnaučit špatný stereotyp, který mu radili rodiče, a teprve pak začít s tím správným. Léčba se tak dramaticky prodlouží.

Příště se budeme zabývat špatnou výslovností hlásky R

Řešili jste někdy doma poruchu výslovnosti u svých dětí? S jakým výsledkem?

Reklama