V letošním roce bude projekt Dětský čin roku opět hledat hrdiny. Odstartoval totiž svůj devátý ročník. Smyslem projektu je ocenit dobré skutky dětí, které se snaží šířit dobro kolem nás. I pro tento rok získal Dětský čin rok záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Podporu mu rovněž vyjádřila řada známých českých osobností i partnerských společností.

Dětský čin roku

Příběhy výherců z loňského roku opět ukázaly, že se děti snaží pomáhat všude, kde je třeba. Například Patryk Szymczak, vítěz kategorie Záchrana lidského života, pomohl své kamarádce, která se zranila na trampolíně. Radce Šrolové, která přihlásila svůj příběh do v kategorie Pomoc jiným dětem, se podařilo zachránit ztracenou holčičku a Šárka Panáčková projevila velkou obětavost při záchraně utrápeného štěněte a se svým příběhem vyhrála kategorii Pomoc přírodě.

Dětský čin roku

„Každý rok se nestačíme divit, kam až sahá dětská obětavost a odvaha. Někdy si říkáme, že ani my dospělí bychom nebyli podobných hrdinských činů schopni. Velice si pomoci a ohleduplnosti dětí vážíme a pravidelně se jim snažíme vyjádřit náš obrovský dík prostřednictvím projektu Dětský čin roku. Je nádherné, když můžeme děti potěšit a vidět na jejich tváři úsměv,“ říká Ján Živný, předseda nadačního fondu Dětský čin roku, která projekt organizuje.

Dětský čin roku

Děti mohou sepisovat své příběhy a zasílat je poštou nebo prostřednictvím internetových stránek www.detskycinroku.cz až do 30. září 2013. Poté Nadační fond ve spolupráci s odbornou porotou vyhodnotí pět nejlepších příběhů v každé ze sedmi kategorií: Záchrana lidského života, Pomoc v rodině, Pomoc jiným dětem, Pomoc ostatním lidem, Pomoc přírodě, Dobrý nápad a Pomoc na netu. Navíc bude již tradičně udělena Zvláštní cena odborného týdeníku Učitelské noviny. V letošním roce odmění hlavní partner projektu, společnost Whirlpool, nově také učitele, který zašle nejvíce příběhů svých žáků, a to poukazem na vybrané spotřebiče Whirlpool v hodnotě do 20 000 Kč.

Dětský čin roku

Vítězové jednotlivých kategorií, které určí online hlasování na webových stránkách www.detskycinroku.cz od 11. do 31. 10. 2013, dostanou od partnerů projektu řadu věcných cen. Dar 10 000 Kč na školní pomůcky získá škola, občanské sdružení či veřejně prospěšná společnost, která je uvedena v přihlášce příběhu. Ocenění budou slavnostně předána v prostorách Staroměstské radnice 28. listopadu 2013.

Dětský čin roku

Po slavnostním vyhlášení čeká na děti atraktivní doprovodný program. V minulém roce měly možnost zalétat si se svými patrony v leteckém simulátoru iPILOT. Do letošního ročníku se zapojili také noví partneři. Například oblíbená škola vaření Chefparade věnuje výherci každé z kategorií voucher na oslavu narozenin do 10 dětí, včetně zajištění dopravy do Prahy. Děti si na oslavě sami připraví jednoduché menu s pomocí šéfkuchaře a následně si na něm společně pochutnají.

Dětský čin roku

Do projektu Dětský čin roku se v roce 2012 zapojilo celkem 5 529 dětí z celé České republiky. Příběh o svém dobrém skutku nebo činu stejně starého kamaráda poslalo 209 dětí a do následného hlasování o nejlepší příběhy v jednotlivých kategoriích se zapojilo 5 320 dětí. Mezi nejúspěšnější regiony patřil Královehradecký, Jihomoravský, Středočeský a Moravskoslezský kraj.

Pravidla Dětského činu roku

  • Do projektu se mohou zapojit žáci základních škol, speciálních základních škol a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií s českou státní příslušností a plynulým psaným i mluveným projevem v českém jazyce;
  • pravdivou zprávu o svých dobrých skutcích žáci napíší v maximálním rozsahu 2 stran A4 (ale může být i kratší!);
  • mohou informovat také o dobrém činu, který vykonaly jiné děti;
  • do projektu je možné poslat i zprávu o kolektivním dobrém skutku (je třeba uvést, kolik dětí ho realizovalo);
  • skutky, o nichž děti píší, musí být skutečné, nesmyšlené;
  • pro zařazení skutku do konkrétního Dětského činu roku není podstatná doba, kdy se odehrál, ale sepsání a odeslání příspěvku;
  • příspěvky musí být odesílány s vědomím školy, obecně prospěšné instituce, občanského sdružení nebo spolku, které děti navštěvují, a rodičů;
  • nositelem ocenění Dětský čin roku se stává ten, kdo vykonal dobrý skutek; ten, kdo sepíše zprávu o oceněném činu, získává věcnou odměnu a jeho škola, obecně prospěšná instituce, občanské sdružení nebo spolek, který navštěvuje,  pak dar 10 000 korun na školní pomůcky.

Organizátor projektu:

Nadační fond Dětský čin roku

Hlavní partner projektu:

Whirlpool ČR

Záštita nad projektem:

Primátor hl. města Prahy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Partneři projektu:

Městská policie Praha, Ogilvy Public Relations, Seznam.cz, Poski.com., iPILOT.cz, Chefparade

Mediální partneři projektu:

Učitelské noviny, Alik.cz

O projektu Dětský čin roku

Projekt Dětský čin roku probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a primátora hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. Organizátorem je nadační fond Dětský čin roku a hlavním partnerem projektu společnost Whirlpool CR. Dětský čin roku vznikl na Slovensku v roce 1999 z iniciativy společnosti Whirlpool Slovakia a dosud se do něj zapojilo více než půl milionu dětí. V České republice byl projekt Dětský čin roku poprvé neoficiálně představen v roce 2004. Zapojit se do něj mohou žáci základních škol, speciálních základních škol a osmiletých gymnázií z celé ČR, kteří vykonali nějaký dobrý skutek, nebo si všimli skutku svého stejně starého kamaráda a napíší o něm. Soutěží se v 7 kategoriích: Záchrana lidského života; Pomoc v rodině; Pomoc jiným dětem; Pomoc ostatním lidem; Pomoc přírodě; Dobrý nápad a Pomoc n@ netu. Děti nejen píší a posílají své příběhy, ale jako členové dětské poroty rovněž rozhodují o vítězích v jednotlivých kategoriích. Více na www.detskycinroku.cz

Reklama