Právě odstartoval již dvanáctý ročník chvályhodného projektu Dětský čin roku. Společnost Whirlpool ČR, která je jeho hlavním organizátorem, tak oceňuje hrdinské a dobrosrdečné skutky dětí. Dětský čin roku každoročně podporují VIP patroni jednotlivých soutěžních kategorií. Letos jsou mezi nimi například Jan Révai, Jitka Čvančarová, Aleš Háma či paralympionik Jiří Ježek. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Magistrát hl. m. Prahy. Soutěžní příběhy o dobrých skutcích mohou děti přihlásit do Dětského činu roku online, osobně na některé z partnerských akcí nebo zaslat poštou až do 30. září 2016.

Přestože ještě usedají do školních lavic, mají odvahu, sílu a odhodlání pomáhat lidem i přírodě ve svém okolí. Dětský čin roku si váží každého dobrého skutku dětí, vítěze tak vyhlašuje rovnou v sedmi soutěžních kategoriích: Záchrana lidského života (partnerem je ŚIK – Školní informační kanál), Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě (partnerem je Rádio Junior), Dobrý nápad, Pomoc n@ netu (partnerem je Seznam.cz) či Pomoc starším lidem, kterou zaštiťuje hlavní partner projektu Nadace AGROFERT.

čin roku

Autoři vítězných příběhů budou odměněni nejen nevšedním zážitkem při slavnostním vyhlášení na Staroměstské radnici v Praze, ale také věcnými dárky od partnerů projektu a šekem v hodnotě 10 000 Kč pro svou školu na nákup školních pomůcek.

„Nezištná pomoc ostatním není samozřejmostí. Je to výjimečný čin, který si zaslouží výjimečnou pozornost. A to obzvláště v případě dětí, ze kterých by si mnozí dospělí měli vzít příklad,“ říká Alžběta Suchanová, PR manažerka projektu Dětský čin roku, a dodává: „Vždy se na začátku dalšího ročníku Dětského činu roku velmi těším na nové hrdinské, obětavé a dojemné příběhy dětí. Vždy mě také překvapí jejich úctyhodný počet. Věřím, že ani dvanáctý ročník Dětského činu roku nebude výjimkou.“

 

Dětští hrdinové si zaslouží VIP patrony

Neodmyslitelnou součástí projektu Dětský čin roku jsou patroni jednotlivých kategorií z řad známých českých osobností. Letos se této role zhostili herec Jan Révai, herečka Jitka Čvančarová, zpěvačka Petra Černocká, moderátorka Lucie Křížková, vícenásobný paralympionik a mistr světa v cyklistice Jiří Ježek, moderátorka Zora Jandová a další. Slavnostní vyhlášení vítězů má již tradičně za milou povinnost čestný předseda Nadačního fondu Dětský čin roku, herec a moderátor Aleš Háma.

 

Jak se do Dětského činu roku přihlásit?

Příběh o vlastním dobrém skutku nebo o skutku svého kamaráda či kamarádů mohou děti zasílat prostřednictvím webových stránek www.detskycinroku.cz nebo na adresu: P. O. Box 96, 170 04,
Praha 74. Sepsat a odevzdat příběh mohou i osobně na několika akcích, kterých se Dětský čin roku účastní. Letos jsou to například dětské cyklistické závody Tour de Kids či festivaly jídla Prague Food Festival, Foodparade apod. 

Každý čin je přitom důležitý a byla by škoda jej do projektu nepřihlásit. Inspirací mohou být loňští vítězové Dětského činu roku, například třináctiletý Adam Zezulka, který se nezalekl a pohotově zareagoval, když jeho spolužačka dostala epileptický záchvat. Nebo stejně stará Karolína Vosecká, která pravidelně navštěvuje svou sousedku a pomáhá jí. A také jejich vrstevnice Karolína Našincová, ta si pro svou pomoc okolí zvolila netradiční nástroj – videa na YouTube.

 

Harmonogram Dětského činu roku 2016

Soutěžní příběhy mohou děti zasílat až do 30. září 2016. Následně je vyhodnotí odborná porota a vybere v každé kategorii pět semifinálových příběhů. O konečném vítězi rozhodují děti hlasováním na webových stránkách projektu. Toto hlasování dětské poroty proběhne od 19. října do 2. listopadu 2016. Slavnostní vyhlášení vítězů Dětský čin roku 2016 se tradičně uskuteční na Staroměstské radnici v Praze, a to 1. prosince 2016.

čin roku

Pravidla Dětského činu roku

  • Do projektu se mohou zapojit žáci základních škol, speciálních základních škol a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií.
  • Pravdivou zprávu o svých dobrých skutcích žáci napíší v maximálním rozsahu 2 stran A4 (ale může být i kratší).
  • Mohou informovat také o dobrém činu, který vykonaly jiné děti.
  • Do projektu je možné poslat i zprávu o kolektivním dobrém skutku (je třeba uvést, kolik dětí ho realizovalo).
  • Skutky, o nichž děti píší, musejí být skutečné, nesmyšlené.
  • Pro zařazení skutku do konkrétního Dětského činu roku není podstatná doba, kdy se odehrál, ale sepsání a odeslání příspěvku.
  • Příspěvky musejí být odesílány s vědomím školy, ústavu ustaveného za účelem provozování společensky užitečné činnosti a zájmového spolku, které děti navštěvují, a rodičů.
  • Nositelem ocenění Dětský čin roku se stává ten, kdo vykonal dobrý skutek; ten, kdo sepíše zprávu o oceněném činu, získává věcnou odměnu a jeho škola, ústav ustavený za účelem provozování společensky užitečné činnosti, zájmový spolek nebo spolek, který navštěvuje, pak dar 10 000 korun na školní pomůcky.
Reklama