Projekt Dětský čin roku již počtvrté vyzývá děti školního věku ke konání dobra. Charitativní projekt každoročně odměňuje ty nejlepší dobré skutky, které děti v průběhu roku vykonaly. Letošní čtvrtý ročník Dětského činu roku je výjimečný hned z několika důvodů.

Tváří projektu a současně čestným předsedou nadačního fondu Dětský čin roku se letos stal herec Aleš Háma. Jeho jméno je s projektem spjato už od samého počátku, tedy od roku 2004, kdy byl projekt poprvé představen v České republice. „Když jsem byl malý, moc jsem si přál být hasičem. Zachraňovat lidi z hořícího domu, hasit požáry, zkrátka samé dobrodružství! Když jsem pak vyrostl, zjistil jsem, že být hrdinou není zdaleka tak jednoduché. O to víc obdivuji děti, které, ač nedospělé, se už hrdiny díky svým statečným činům staly,“ řekl Aleš Háma.


Další novinkou, kterou Dětský čin roku letos připravil, je nový moderní design webových stránek
www.detskycinroku.cz. Nová interaktivní podoba stránek byla spuštěna v průběhu dubna. Letos mohou děti zasílat své příběhy (ať už písemně, nebo elektronicky) déle, a to až do 15. září 2008. Mají tak možnost popsat i své prázdninové zážitky a dobrodružství. O titul Dětský čin roku mohou děti soutěžit celkem v šesti kategoriích: Záchrana lidského života; Pomoc v rodině; Pomoc jiným dětem; Pomoc ostatním lidem; Pomoc přírodě a Dobrý nápad. Letos má navíc každá soutěžní kategorie svého slavného patrona, který se osobně zúčastní slavnostního vyhlášení v prosinci.

A jak se děti mohou do projektu zapojit? Stačí sepsat pravdivý příběh o tom, co vykonaly buď přímo ony samy, nebo jejich vrstevníci, a zaslat jej do 15. 9. 2008 buď na korespondenční adresu P. O. Box 96, 170 04 Praha 74, nebo jej vložit přes internet na stránkách projektu www.detskycinroku.cz.

 

Komise expertů provede koncem září předvýběr ze všech zaslaných příspěvků a vybere vždy 5 nejlepších v každé ze šesti kategorií. O samotných vítězích ale rozhodnou opět samy děti. V průběhu října a listopadu budou moci hlasovat pro příběh, který je nejvíce oslovil. Statečné činy, které získají nejvyšší počet hlasů v dané kategorii, budou oceněny při slavnostním vyhlášení na Staroměstské radnici v Praze 9. prosince 2008.


Pravidla Dětského činu roku

do projektu se mohou zapojit žáci základních škol, speciálních základních škol a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií

pravdivou zprávu o svých dobrých skutcích žáci napíší v maximálním rozsahu 2 stran A4 (ale samozřejmě může být i výrazně kratší!)

mohou informovat také o dobrém činu, který vykonaly jiné děti

do projektu je možné poslat i zprávu o kolektivním dobrém skutku (je třeba uvést, kolik dětí ho realizovalo)

skutky, o nichž děti píší, musí být skutečné, nesmyšlené

pro zařazení skutku do konkrétního Dětského činu roku není podstatná doba, kdy se odehrál, ale sepsání a odeslání příspěvku

příspěvky musí být odesílány s vědomím školy a rodičů

nositelem ocenění Dětský čin roku se stává ten, kdo vykonal dobrý skutek; ten, kdo sepíše zprávu o oceněném činu, získává věcnou odměnu a jeho škola pak dar 10 000 korun na školní pomůcky

 

O projektu Dětský čin roku

Projekt Dětský čin roku probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma. Organizátorem je nadační fond Dětský čin roku a hlavním partnerem projektu společnost Whirlpool CR.

Dětský čin roku vznikl na Slovensku v roce 1999 z iniciativy společnosti Whirlpool Slovakia a dosud se do něj zapojilo více než půl milionu dětí. V České republice byl projekt Dětský čin roku poprvé neoficiálně představen v roce 2004. Zapojit se do něj mohou žáci základních škol, speciálních základních škol a osmiletých gymnázií z celé ČR, kteří vykonali nějaký pozoruhodný dobrý skutek, nebo si všimli skutku svého stejně starého kamaráda a napíší o něm. Soutěží se v 6 kategoriích: Záchrana lidského života; Pomoc v rodině; Pomoc jiným dětem; Pomoc ostatním lidem; Pomoc přírodě a Dobrý nápad. Děti nejen píší a posílají své příběhy, ale jako členové dětské poroty rovněž rozhodují o vítězích v jednotlivých kategoriích.

Více se dozvíte na www.detskycinroku.cz.

 

Reklama