Včera se zastal Ústavní soud České republiky rodičů, kteří nenechali očkovat své dítě povinnou hexavakcínou. Uznal tak, že rodiče mají právo zříci se očkování potomka nejen z náboženských důvodů, ale i z důvodu svobody svědomí.

Názory na prospěšnost očkování se u rodičů i široké veřejnosti značně liší. Silný argument ve prospěch očkování je fakt, že v průběhu posledních let byla vymýcena řada smrtelných chorob. V jeho neprospěch pak nahrávají negativní či vedlejší reakce na vakcinaci.

Česko coby jediná země v Evropské unii trvá dosud na plošném očkování, které je následující:

Povinné pravidelné očkování dětí

  • Hexavakcína

Plošné očkování dětí hexavakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae b a dětské obrně se provádí třemi základními a jednou posilující dávkou od 9. týdne (3. měsíce) věku.

  • Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím

Základní očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den patnáctého měsíce po narození dítěte. Přeočkování se provede 1 dávkou za 6 až 10 měsíců po provedeném základním očkování.

  • Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provádí v 5. až 6. roce věku.

  • Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně

Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně se provádí v 10. až 11. letech.

Zdroj: Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

K tomuto tématu jsme se věnovali i na našich stránkách.

Přečtěte si více článků k tomuto tématu:

Reklama