nSeriál s dětskými horoskopy pokračuje: Pokud vám osud nadělil malého Blížence, pokuste se hned od začátku smířit s faktem, že s ním nepřišlo jedno dítě, ale dvě. Osobnost Blíženců je vskutku výživná.

Sama jednoho mám. Johanku. Náladu stihne změnit tam i zpátky ve vteřině, a to několikrát za den.

Vůbec s tím nemá, na rozdíl od svého často šokovaného okolí, problém.

  • Kým je? – Je to malý neposeda a patrně z něho budete mít uši jako karfiól. Neustále potřebuje komunikovat. Ptá se na všechno. Často i několikrát.

Ne, že by nechápal. Dělá to z čisté potřeby povídat si. O všechno má zájem a všechno musí vidět.

Mluví hodně a dokáže věrně reprodukovat vaše slova. Pozor na to, co říkáte:

„Hele, maminko, je tu tetička. Ta, co jsi říkala, že si přijde určitě zase půjčit peníze.“.

  • V čem vyniká? – Především schopností dělat spoustu věcí najednou. Mluvit, dívat se na pohádku, prohlížet knížku (zpravidla jen obrázky), a to všechno najednou.

Je neúnavný posluchač, ale musí se zapojit do diskuze. Je bystrý. Nejspíš bude brzy mluvit.
Od té chvíle to bude dělat prakticky nepřetržitě.m

  • Co po něm nechtějte? – Klidně si malého Blížence přivažte k plotu. Do několika minut odejde i s plotem. Nechtějte jeho pozornost směrovat jen na jednu věc.

Učitelka ve škole by měla vědět, že nestačí jen něco napsat na tabuli a myslet si, že to bezmyšlenkovitě opíše. Bude komentovat každou větu a rozebere téma na prvočinitele. Bude napomínán a poznámky budou často v duchu „vyrušuje při vyučování“.

  • Jak vás vidí? – Ze všech stran. Blíženec je jediné znamení horoskopu, které je schopno něco dělat a vidět přitom ještě jedněma očima, jak to vypadá.

Bude vás pozorovat a často parodovat. Jste pro něho především prostředkem k poznání a partnerem do rozhovoru. Vidí vás střízlivě a bude k vám velkorysý.

  • Jaký volit přístup? – Blížence vychovávejte komunikací a poznáním. Potřebuje diskutovat a projednávat. Potřebuje vám sdělovat, co by rád a jak to vidí. Pokuste se ho zaujmout. Jeho pozornost je těžko udržitelná.

lNedokáže se soustředit dlouho na jednu věc, proto mu dávejte často přestávky doplněné podněty. Pokuste se například rozdělit učení na více kratších úseků. Vnímání Blíženců jde předně do šířky.

Mnoha Blížencům stačí k „přečtení“ knihy stručný výtah na boku přebalu. Případně jsou schopni mít několik rozečtených.

Je to takový malý motýlek, který má na starosti celou louku květin a z každé musí trochu nasosat.

Nevadí, že mnoho nektaru přehlédne. Hlavně, že to není jen jedna chuť.

Vědění Blíženců se chová jako kornout. O všem ví něco, ale málokdy o něčem všechno.

On to ale založením své složité osobnosti ani nemůže dělat jinak.

V seriálu Dětské horoskopy jste si už mohli přečíst:

Reklama