Základním mottem všech malých i velkých Beranů (Skopců) je „Ze všeho nejkrásnější jsou začátky“. Bude začínat a mnohdy nedokončí spoustu skvělých věcí, nebo se o nich bude zkraje vždy domnívat, že jsou perfektní.

Je to nadšený budovatel a jeho energie se zdá být nevyčerpatelná. Rychle myslí, rychle mluví, rychle vnímá. Prakticky nic nemůžete vašemu malému rohatému nastínit jako neuskutečnitelné, dokud se o tom nepřesvědčí sám. Tohle poznání ho ale nijak neraní.

Prostě půjde a se s tejnou vervou a elánem začne nový projekt. Patrně vám vysvětlí, že je ještě mnohem záživnější,než ten předešlý.

v

  • Kým je? – Beran je akční, odvážný, veselý a rychlý. V astrologii je Skopec „nájemný žoldák“. Je to znamení odvahy a touhy být vpředu. Berani jsou prudcí, mluví hlasitě a víte o nich. Berani mizerně tančí. Ono chtějte po někom, kdo je s klidem schopen se vrhnout hlavou proti zdi, aby se ladně pohyboval po parketu.
  • Čím vyniká? – Především odvahou, neohrožeností a touhou vítězit. Beran nemusí vědět přesně, co chce, ale rozhodně toho dosáhne. Je ochoten změnit své plány, vyžadují-li to okolnosti. Je to energické dítě obdařené houževnatostí a bývá zdravé. Jeho konstituce je zpravidla silná a jeho víra ve výsledek neoblomná, byť ne vždy trvalá.
  • Co po něm nechtějte? – Aby seděl tam, kde ho posadíte, a nedutal. Nechtějte, aby u jídla nekýval nohama nebo si s něčím nehrál. Nechtějte, aby více než pár minut dělal jedno a totéž, pokud na tom neshledá cosi nového. Nechtějte, aby mlčel. Patrně bude žvatlat i ze spaní – pokud usne. Beránci málo spí. Dítě Beran často usne v sedě nebo při jídle. Oblíbená hračka – šavle, sirky, kladivo a podobně.
  • Jak vás vidí? – Jako zdroj zábavy, jako výzvu k činům, jako přátele i nepřátele a často jako objekt svých lumpáren. Jestli dáte Beranovi striktní příkaz a on ho vyplní, pak ho to bavilo. Jinak najde způsob, jak ho obejít, případně inovovat tak, že vznikne zcela něco jiného.
  • Jaký volit přístup? – Beránek potřebuje trochu tvrdší ruku, jinak si z ní udělá maximálně hrazdu. Potřebuje mít pocit, že to, co dělá, někomu pomůže, nebo že je to nadmíru důležitý úkol přímo státního významu. Rád pomáhá, aby dostal vavříny a stál na stupni vítězů. Má nápady, ze kterých budete šediví. A má jich zásobu i do dospělosti. Berani se často živí uměním a hudbou. Rádi zpívají, ale na parket si vezměte dřeváky.

Pokud rozzlobíte Berana, jeho hněv vezme na sebe podobu pekla na zemi. Patrně vzduchem poletí hračky i ty, co nejsou letadélka. Až se tahle bouře přežene, bude zase milý a roztomilý brepta.

Ovšem nepočítejte, že přijde s omluvou a bude si sypat popel na hlavu. Najde kompromis, nejlépe: „Na vině jsme rovným dílem oba.“

Dospělé Beranice jsou jedny z neobětavějších žen, jaké znám.

Reklama