5d3edb0e1cbc4obrazek.png
Jejich počet se blíží tisícovce a jsou rozesety po celé republice. Ačkoli dětské skupiny vznikly teprve pár lety, díky podpoře z evropských fondů jich každým rokem přibývá. A spolu s nimi roste také počet míst pro batolata a předškoláky. V čem spočívají hlavní výhody takových zařízení?

Co jsou dětské skupiny?

Nezisková zařízení, která poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožnují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně každý pracovní den v týdnu. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyku dítěte. Dětské skupiny poskytují své služby buď široké veřejnosti jako veřejná dětská skupina, nebo mohou být zřizovány zaměstnavatelem jako podniková dětská skupina, v tomto případě je služba určena pro děti jeho zaměstnanců. 

Šanci mají i ti nejmenší. Zatímco mateřské školy jsou určeny primárně pro děti od tří let věku, v dětské skupině se dokáží postarat i o roční batole.

Počet dětí je regulován státem, aby zůstal zachován individuální přístup ke každému z nich. V dětské skupině tak může být naráz maximálně 24 dětí. Tomuto počtu ale musí odpovídat také počet pečujících osob, které mají pedagogické, zdravotnické či sociální vzdělání nebo alespoň profesní kvalifikaci chůvy.

  • Pokud je ve skupině 13 až 24 dětí a navíc je zde i dítě mladší 2 let, musí o ně pečovat alespoň tři osoby.
  • Dvě pečující osoby stačí na skupinu od 7 do 24 dětí.
  • Jde-li o skupinu do 6 dětí, postačí jedna pečující osoba.

V dětských skupinách je kladen důraz na rodinné prostředí, které má za cíl usnadnit dítěti přivyknutí si na nové prostředí.
5d3edb5a6b391obrazek.png

Mívají flexibilní otevírací dobu. To aby se v maximální možné míře přizpůsobila pracovní době rodičů dětí.

Docházka je individuální. Dětskou skupinu může dítě navštěvovat jen některé dny v týdnu, podle toho, jak jsou rodiče pracovně vytíženi.

Součástí služeb dětské skupiny může a nemusí být zajištěno stravování dítěte. Je tak možné, aby rodiče dodávali stravu vlastní.

Ačkoli není poplatek za docházku do dětské skupiny limitován státem (byť se o tom uvažuje) ve většině případů je v porovnání se soukromými školkami neporovnatelně nižší.

  • Například v Dětské skupině Cihlička v Hradci Králové s kapacitou 6 dětí zaplatí rodiče za celodenní docházku 500 Kč/měsíc.

Rodiče, kteří platí školné, mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě v dětské skupině. Sleva na dani může být maximálně do výše minimální mzdy.

Součástí smlouvy o poskytování služby o dítě v dětské skupině je také plán výchovy a péče o dítě, který má být zaměřen na formování osobnosti dítěte a jeho fyzický a psychický vývoj.

Do dětské skupiny se nedostanou děti, které se nepodrobily pravidelným očkováním podle stanoveného očkovacího kalendáře.

Dětské skupiny musí být v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Jejich seznam naleznete ZDE.

Čtěte také:

Reklama