Nakupovat boty, zvláště ty dětské, kde se nám zamane, se nemusí vyplatit. Organizace Arnika nechala otestova některé vzorky běžně dostupné dětské letní obuvi a zjistila v nich vysokou koncentraci toxických látek.

V botičkách byly naměřeny především ftaláty DEHP a DiBP, které jsou škodlivé především pro hormonální a reprodukční systém člověka. V několika vzorcích byla také prokázána přítomnost olova, které je spojováno především s negativním působením na nervovou soustavu. Pouze jeden pár obuvi neobsahoval ani rizikové ftaláty ani olovo. Ukazuje se tak nedostatečnost legislativy, která by měla spotřebitele chránit. Použití nebezpečných ftalátů je zakázáno v řadě výrobků, jako je například kosmetika, obuvi se ale tato norma netýká.

„Vnímáme to jako veliký nedostatek z několika důvodů. Boty, které jsme nechali analyzovat, přichází do přímého kontaktu s kůží. V případě dětí je také těžké přesně vymezit, zda si s botou nebudou také hrát. Ozdoby, ve kterých bylo naměřeno až 44 % reprotoxického ftalátu DEHP, k tomu přímo vybízejí. Dalším paradoxem je, že současná legislativa spotřebitele před negativním působením ftalátů v podstatě nechrání. Použití rizikových ftalátů je zcela legální také v pláštěnkách nebo podlahových krytinách,“ vysvětluje Ing. Miroslava Jopková z Arniky.

arnikaboty

Jeden z testovaných vzorků. Zdroj foto: Arnika

„Není jasné, proč nejsou pro dětské botičky stanoveny limity škodlivých látek jako na jiné výrobky pro naše nejmenší. Jsme obklopeni tisíci nových a stále objevovaných chemických látek. O jejich působení na lidský organismus nemáme vždy dostatek informací. Jsem však přesvědčena, že tam, kde se potvrdí vysoké podezření jejich škodlivosti, je důležité, aby instituce ochrany veřejného zdraví reagovaly okamžitě. V první chvíli alespoň informacemi dostupnými široké veřejnosti. Rodiče musí mít jistotu, že zboží nabízené u nás pro jejich děti, je bezpečné! Výrobci a dovozci čínského zboží nemohou mít přednost před zdravím našich dětí,“ říká k tomu senátorka RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

„V dubnu letošního roku předložila agentura ECHA návrh na omezení čtyř závazně klasifikovaných ftalátů včetně DEHP a DIBP. Pokud nebude průmyslová lobby příliš silná, je jen otázkou času, kdy tyto ftaláty budou v Evropě zakázány zcela. Je však smutné, že celý proces jejich omezování trvá tak dlouho a týká se jen vybraných ftalátů,“ pokračuje Miroslava Jopková.

Kde hrozí nebezpečí?

Nejvíce ftalátů bylo obsaženo v ozdobách na botách připomínajících obuv značky „Crocs“ a také v těch částech obuvi, která přichází do kontaktu s pokožkou na citlivějších částech nohy, jako je nárt. Oba druhy ftalátů se řadí mezi látky neblaze ovlivňující hormonální systém člověka, reprodukční systém a poškozují játra.

V několika vzorcích pak byla prokázána také přítomnost olova. Nejvyšší koncentrace tohoto nebezpečného těžkého kovu byla naměřena v barvě, kterou byla ošetřena koženka u chlapeckých sandálů. Koncentrace olova v tmavších (tedy více obarvených) částech koženky se přibližovala k 10 g/kg materiálu. Obsah olova se tak přiblížil až k 1 % hmotnosti.

Arnika nyní podala podnět na Českou obchodní inspekci, která by měla výrobky prověřit.

Více informací a tabulku s testovanou obuví naleznete na Arnika.org.

Reklama