Čmáranice, čáranice, hlavonožci, taje průhlednosti a mnoho dalšího musí vaše dítě zvládnout na cestě k malířskému umění. Dětské kresby procházejí stadii, která těsně souvisí s vývojem intelektu dítěte.

Kresby nám odhalí vnitřní vývoj jedince. Ještě než dítě dosáhne jednoho roku věku, můžeme hovořit o tzv. období skvrn. Miminka nekreslí samozřejmě sama, jelikož hrozí nebezpečí poranění.

Čtěte i první díl našeho seriálu ZDE.

Od jednoho do dvou let batole prochází stadiem čmáranic. Začíná kreslit. Tužka je pro dítě jakýmsi prodloužením ruky a nakreslené čáry vyjadřují „já“ dítěte. Zaznamenáváme počínající motoriku, rozlišení mezi psacími a čmáracími pohyby. Většinou jsou jeho malířské počiny nemotorné, neobratné a velmi osobité. Dílo vzniká čmáráním všemi směry, aniž by delší dobu pozvedlo ruku.

Pokud je náš malý umělec v dobrém rozpoložení a nijak psychicky nestrádá, kreslí čáry silné a pokrývá jimi co nejvíce plochy. Existuje teorie, že takové dítě by chtělo zaujmout všechno místo v maminčině srdci. Dítě kreslí to, k čemu má emocionální vztah, formální stránka nebo obtížnost zobrazovaného předmětu mají přitom malý význam. Nevyrovnané dítě umisťuje své kresby na malou plochu papíru, kresbě se věnuje jen chvíli, brzy tužku odhodí, z kresby nemá žádný požitek.

Stadium čárání nastupuje neprodleně po stadiu čmáranic, které je již ovlivněno intelektuálními faktory dítěte. Je patrná snaha dítěte napodobit psaní dospělých a jeho kresba již značí určitý záměr, avšak náhodný a někdy je s kresbou propojen až v samém závěru kreslení, a to tím, že dítě svůj obrázek pojmenuje. Často se záměr v průběhu kresby mění.

Hlavonožec - kresba maminky. Dítě 4 roky a 1 měsíc.Stadium hlavonožců se týká dětí ve věku 3-5 let. Hlavonožec patří k prvním symbolům zobrazování člověka. Počátky symbolického stadia můžeme nalézt již ve třech letech. Pro dítě je nejdůležitější u člověka hlava, proto kreslí právě ji. Postava je znázorněna kolečkem (představujícím hlavu a trup) a k němu přiléhají dvě čáry - nohy (později pak dítě dokresluje ještě dvě další čáry - ruce). Krk a trup úplně chybí. K dovršení pátého roku přibývá v kolečku více detailů - ústa, oči, popř. pupek. Na začátku šestého roku se začíná objevovat trup, který je znázorněn dalším kolečkem. Předškolní věk znamená nakreslenou postavu již zepředu, ruce postavy jsou v různé výšce, ale postava je dokreslena se všemi končetinami.

5 let, komín kolmý na střechu domu - pravidlo pravého úhluMezi pátým a sedmým rokem dětská kresba vyjadřuje více méně osobní - vnitřní svět, ne vnější. Z vnějšího světa kreslí dítě pouze to, co zná a ví (např.: hlava z profilu má dvě oči, atd.). V tomto období mluvíme o tzv. průhlednosti  obrázků. Často se setkáváme s kresbou domu, za jehož zdí vidíme maminku vařící oběd, pod oblečením postav „prosvítají“ končetiny. Pokud můžeme vidět mamince z obrázku pod sukni ještě na počátku jedenáctého roku, můžeme hovořit o opožděném duševním vývoji (retardace duševního vývoje).

V období pátého až sedmého roku objevujeme u dětské kresby tzv. sklápění - obrázku chybí perspektiva, roviny neodpovídají skutečnosti.

Sklápění obrazuZobrazení předmětů je disproporční, což dokazuje, že dítě obtížně rozeznává, co je horizontální a co vertikální. Na základě zkušenosti, že věci stojí na zemi vertikálně, začíná zvládnutí kresby prostorových vztahů pravým úhlem, na šikmém podkladu jsou všechny předměty postaveny kolmo (viz obrázky).

Poslední fází vývoje vašeho malířského génia je fáze vizuálního realismu. Můžeme o ní hovořit mezi sedmým a dvanáctým rokem dítěte. V této fázi nacházíme u dítěte hlubší objektivitu, začíná kreslit opravdu to, co vidí.

Lidé z profilu, kresba dítěte 3. třídy ZŠVelkým posunem je kresba postavy z profilu. Profilové zobrazení obličeje nebo těla je velice důležitým mezníkem ve vývoji dětské kresby. S vizuálním nebo kritickým realismem dosahuje dítě novou formu kresebných konstrukcí. Obrazy jsou již plánovány, zobrazované předměty stojí v navzájem správném poměru. Přibližně v jedenácti letech se vyvíjí cit pro perspektivu, proporci a míru. Klasickým příkladem je zobrazení stromu s křižujícími se liniemi.

Co kreslí vaše dítě? Pochlubte se a obrázek třeba vložte do diskuse...