Jak často věnujete pozornost tomu, co vám vaše dítě nakreslí? Věřte, že to není jen čmáranice nebo změť barev a čar. Tato netradiční dílka vypovídají o vašich ratolestech víc, než si umíte představit. Jejich úzkosti, problémy, které samy neumí vyjádřit, ale také i jejich radosti.

Dětská kresba není pouhou hrou nebo sněním, obsahuje také realitu. Dítě na papíře vystihuje svá vědomá i nevědomá přání, motivaci nachází ve vlastních zájmech nebo pocitech.
Kresba bývá cenným dárkem těm, které má rádo. Dítě totiž kreslí se zalíbením, nemusíme ho nutit a u této činnosti vydrží dlouho. Kresba je proto využívána v mnohých oblastech, například při testování inteligence, jako komunikační prostředek (kresba může pomoci, když dítě nezvládá jazyk nebo komunikačními prostředky neumí vyjádřit své pocity), jako psychoterapeutický prostředek (při oněmění následkem šoku).

Kresba čtyřletého dítěteVývoj intelektu dítěte

Dětskou kresbu zkoumáme z hlediska kvalitativního, estetická stránka je pomíjivá. To znamená, že je jedno, jak zdatný malíř vaše dítě je. Důležité jsou náležitosti obrázků. Vývoj dětské kresby prochází různými stadii a souvisí s vývojem samotného intelektu dítěte, určitému věkovému rozpětí odpovídá specifický typ kresby. Velmi snadno tak lze sledovat vývoj vašeho dítěte právě na základě jeho malůvek.

Nejčastěji jsou to totiž lidské postavičky: kamarádi, rodiče. Důležité je si všímat detailů obličeje, končetin, celkově náležitostí těla. Podobně jako se vyvíjí kreslení lidské postavy, vyvíjí se i kresba stromu (další z nejčastějších motivů kresby), obojí nám však na dítě prozradí něco jiného. O všech těchto aspektech budeme hovořit v dalším díle článku, kdy vám přineseme i názorné ukázky.

Modrá vs. červená

Barvy, které dítě používá, hrají také velmi významnou roli - například kontrast mezi červenou a modrou barvou. Pokud dítě používá výhradně červenou barvu, může mít sklon k agresivitě a k nedostatečnému ovládání emocí. Nemocné děti nepoužívají sytě červený odstín. Naopak modrá barva symbolizuje přílišnou sebekontrolu, ale i vyrovnanost a dobrou adaptaci.

Kresba pětiletého dítěteChceme-li něco z obrázku vyčíst, musíme sledovat více kreseb, nemůžeme dělat závěry pouze z jedné. Ani samostatné barvy nemají velkou hodnotu, všeobecně můžeme mluvit o barvách teplých - jasných svědčících o vyrovnanosti. O barvách tmavých majících tendenci k smutku, úzkosti. Bledé odstíny vyjadřují citovou nevyrovnanost, špatný zdravotní stav. Extroverti používají mnoho jasných barev, upřednostňují barvy červené, žluté, oranžové, mohou je i kombinovat. Introvert se omezuje na jednu až dvě barvy, např. modrou, zelenou, šedou. Depresivní osoby nacházejí zálibu v odstínech smutných, ponurých. Neméně důležité je i umístění kresby na papír, velikost obrázku a tloušťka čar. Každá náležitost kresby je důležitá, prozradí nám na dítě něco jiného.

Je jasné, že se nám z obrázků nikdy nepodaří vyčíst úplně vše, nemůžeme děti rozškatulkovat podle nějakých stadií a věku, ale je dobré si zapamatovat pár informací, které vám pomohou porozumět vašemu dítěti, když si nebudete vědět rady.

Je dobré vědět, že: Bojácné a zakřiknuté děti - kreslí jemné a váhavé čáry; neklidné a agresivní děti - kreslí nekontrolovanou čáru.

Uspořádání kresby dítěte odpovídá uspořádání jeho života. Často kreslí, jelikož chce někomu udělat radost, nebo je to určitý typ projevu nespokojenost. Kreslí svět, ve kterém na sebe prozradí i to, co má v podvědomí, sám si to neuvědomuje, nahlas by to nikdy nevyslovilo. Jak dítě roste, jeho vnímání prostoru a okolního světa se zdokonaluje, záleží pouze na sociálním prostředí, a to buď pozitivním, nebo negativním. Ze skrytých symbolů, náznaků lze vyčíst nejtajnější přání, tužby, problémy i trápení.

  • Nenechte si ujít další díl nazvaný Od klikyháků po Picassa, ve kterém se dozvíte víc o dětské kresbě i s praktickými ukázkami...

Co kreslí vaše dítě? Jaké používá barvy?

Reklama