Jak získat pro obec duhové hřiště

Náklady na rekonstrukci starých hřišť jsou nemalé, o investicích do nových ploch nemluvě. Není však třeba věšet hlavu, ani když pocházíte z místa, které třikrát obrací každou korunu z rozpočtu. Města i obce si totiž mohou zažádat o dvoumiliónovou dotaci na výstavbu dětského či sportovního hřiště u Nadace Duhová energie. Žadatel o dotaci si může vybrat z několika typů hracích modulů, jež všechny samozřejmě splňují bezpečnostní a hygienické normy Evropské Unie. Modelová hřiště postavená z grantů Nadace Duhové energie můžete vidět na více než dvaceti místech České republiky.

 

Ředitelka Nadace Duhová energie pro nás zodpověděla následující otázky:

 

Nadace Duhová energie podporuje výstavbu dětských a sportovních hřišť. V čem Vaše podpora spočívá?

Nadace Duhová energie poskytuje v roce 2004 finanční dary na výstavbu dětských a sportovních hřišť v celkové hodnotě 50 milionů korun. Díky tomuto daru již bylo vybudováno a slavnostně otevřeno 15 hřišť, dalších 10 je ve výstavbě a obdarovaná města se zavázala dobudovat, zkolaudovat a slavnostně otevřít tato hřiště do konce roku 2004.

 

Otázka dětských hřišť je poslední dobou živě diskutována. Jaká je dle Vašeho názoru současná situace v této oblasti?

Dětská hřiště byla mediálním hitem letošního léta. Věřím, že hrůzostrašné vize o globálním rušení dětských hřišť z důvodu nových bezpečnostních a hygienických norem EU se nenaplní. Jelikož chceme toto téma uchopit na nejvyšší profesionální úrovni, oslovila jsem odborníky a mám velkou radost, že záštitu nad projektem převzal hlavní hygienik České republiky pan Michael Vít a předseda české komory architektů pan Jan Štípek. V říjnu se poprvé sešla expertní skupina, která se zabývá budoucností celého projektu a bude plnit roli konzultantů jak pro správní radu Nadace, tak pro podpořená města a obce. Mým cílem je přiblížit se v řešení této problematiky profesionálním standardům evropských zemí, a to i v rovině kreativního uchopení celého procesu, komunikace s dětmi, rodiči a učiteli v dané lokalitě.

 

Která města byla doposud podpořena?

V letošním roce byla podpořena města: Ústí nad Labem, Neratovice, Sokolov, Karviná, Chomutov, Čelákovice, Zlín, Tábor, Plzeň, Turnov, Hradec Králové, České Budějovice, Jihlava, Bílina, Terezín, Jeseník, Cheb, Náměšť nad Oslavou, Děčín, Kralupy nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Pardubice, Olomouc, Trutnov a Ostrava. Průběžně do Nadace přicházejí žádosti z dalších měst a obcí, o kterých bude správní rada Nadace rozhodovat příští rok.

V tomto roce jsme také vyhlásili soutěž pro základní školy „Jak to vidím já aneb mé duhové hřiště“. Podrobné informace naleznete na www.nadaceduhovaenergie.cz. Vyhodnocena budou nejen díla jednotlivců, ale i nejaktivnější a nejoriginálnější základní školy – odměnou pro tři nejlepší základní školy bude samozřejmě výstavba dětského duhového hřiště.

 

 

Pokud tedy dětské hřiště ve vašem okolí není bezpečně, je staré či špinavé anebo o něj není pečováno, dejte o tom vědět.

Můžete to tak být právě vy, kdo se svou aktivitou zaslouží o dětskou radost a bezpečí.

 

Kdy může být právě to vaše hřiště posouzenou jako nevyhovující?

Přinášíme vám celoevropské normy, které vám následujícími kritérii hledisko přijatelnosti přiblíží:

 

Jak by mělo vypadat bezpečné dětské hřiště

Dopadová plocha pod konstrukcemi vyššími než 60 cm musí být z měkkého materiálu (omyvatelná pryž, drcená stromová kůra, vrstva písku 30 cm.)

 • Hrany zaoblené, převážně tupé úhly, pokud možno ne z kovu
 • Bez trčících hřebíků, drátů a jiných ostrých předmětů
 • Žádné obstrukce tam, kde je dítě nečeká (například přečuhující trámy ve výši hlavy, nebo naopak u podlahy)
 • Herní prvky neporušené (bez rzi, bez prasklin, se všemi příčkami a zábradlíčky, všechna sedátka)
 • Žebříkové příčky se neprotáčejí, jsou vodorovné (odchylka do 3°) a v pravidelných rozestupech, kterými ale dítě nesmí moci propadnout
 • Kolotoče s pevným dnem, aby dítě nepropadlo na zem
 • Ukotvení herních prvků bez betonových patek (aby o ně dítě nemohlo zakopnout)
 • Šrouby zakryté plastovými nebo pryžovými kryty
 • Taková vzdálenost mezi herními prvky, aby dítě při pádu z jednoho nenarazilo či nespadlo na druhý, totéž platí pro vzdálenost obrubníků od herních prvků
 • Čistý písek (bez zvířecích výměšků, bez cigaretových nedopalků, bez použitých stříkaček, bez rašících rostlin), pravidelně kontrolovaný
 • Na noc zamykatelné oplocení, v noci pískoviště zakryté hustou síťovinou proti kočkám, krysám a ptákům
 • I přesto platí, že bez zodpovědného dozoru se dítě může zranit i na hřišti, které splňuje všechny bezpečnostní a hygienické normy!

(zdroje: celoevropské normy EN ČSN 1176 a 1177, Centrum epidemiologie a prevence dětských úrazů nemocnice Motol, Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LKUK, Státní zdravotní ústav v Praze, Centrum auditů a expertíz Zdravotního ústavu v Kolíně, Česká obchodní inspekce)

 

Víte, že asi 9 procent dětí musí z hřiště odvážet sanitka?

 

 

Více informací o Nadaci Duhová energie najdete ZDE

Reklama