Úkolem dětí je nakreslit zajíce Nesquika v dopravní situaci

 

Věděli jste, že…

…Česká republika - stejně jako Portugalsko, Polsko, Jižní Korea a Mexiko - patří mezi státy s nejvyšší mortalitou dětí v důsledku úrazů? Většina nejzávažnějších úrazů dětí je způsobena v dopravě. Nemalou část úrazů přitom tvoří skupina zranitelných účastníků silničního provozu – dětských chodců a cyklistů!

A proto je tu dopravní soutěž pro děti

V rámci prevence dětských úrazů byla dne 3. září 2007 slavnostně vyhlášena celorepubliková výtvarná soutěž. Jejím cílem je seznámit děti zábavnou formou se zásadami silničního provozu, a předcházet tak jejich úrazům způsobených v dopravě. Organizátorem soutěže je Centrum dopravní prevence Ministerstva vnitra a Policie ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s cereáliemi Nestlé.

Kdo se může přihlásit?

Výtvarná soutěž je určena dětem z mateřských škol (poslední předškolní rok) a dětem prvního stupně základních škol. Úkolem dětí je nakreslit „Zajíce Nesquika v dopravní situaci“.

Jak na to

Děti se mohou zúčastnit výtvarné soutěže tím, že namalují obrázek na stanovené téma na papír o formátu A4 a odevzdají ho své třídní učitelce. Kompletně za školu budou odeslány obrázky v termínu maximálně do 31. října 2007 na adresu: Ministerstvo vnitra, P.O. BOX 21/MUP, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, s průvodním dopisem o počtu kreseb v jednotlivých třídách školy.

Odměnou pro každého autora kresby bude reflexní samolepka, kterou si lze přilepit např. na školní tašku či batoh, a také Nesquikovo desatero, které dětem poradí, jak se správně chovat na silnici či v její blízkosti. Reflexní materiál byl zvolen zejména s cílem zvýšit bezpečnost dětí v dopravním prostředí. Snížená viditelnost je příčinou úmrtí chodců důsledkem dopravní nehody v obci v 50 % a mimo obec dokonce v 80 %. Vidět a zejména být viděn je proto klíčovou zásadou bezpečného pohybu chodců, cyklistů, ale i řidičů v dopravním prostředí.

Každá škola, která se do soutěže zapojí, může navíc získat od Nestlé set míčů, který žáci škol jistě s radostí využijí během hodin tělesné výchovy. Jedinou podmínkou je, aby škola poslala alespoň 30 obrázků na dané téma, a to co nejdříve. Odměnu v podobě míčového setu čeká prvních 200 škol. Samolepky a míčové sety budou zpět školám dodány nejpozději do 2 měsíců od ukončení soutěže.


Statistiky úrazů dětí jsou alarmující!

Úrazy představují, podle podkladů WHO, závažný zdravotnický, ekonomický a společenský problém na celém světě. Úrazy jsou ve vyspělých státech příčinou více než 40 % úmrtí dětí od 0 do14 let. Každoročně umírá v důsledku úrazů ve státech OECD 20 000 dětí a v rozvojových zemích cca 1 milion dětí ve věku do 14 let.

Ve vyspělých státech tvoří dopravní nehody v průměru 41 % všech usmrcení dětí do 14 let v důsledku úrazu. Většina nejzávažnějších úrazů dětí je způsobena v dopravě.

Nejnižší úrazovost dětí je ve Švédsku, Nizozemí a Velké Británii. Těchto výsledků dosahují díky dobře organizovanému systému prevence úrazů.