Davídka přinesla jeho matka do Klokánku v sedmi dnech věku. Uvedla, že nemá byt, bydlí u sestřenice a tam si dítě vzít nemůže. První dva měsíce syna navštěvovala každý týden a dokonce ho nechala pokřtít. Počátkem října ale přišla naposledy. Prý je příliš světlý a do jejich romské rodiny by nezapadl. Matka byla zbavena rodičovské zodpovědnosti, Davídek se tak po doručení rozsudku stal právně volným pro osvojení nebo poručenskou péči. Pro poloromského chlapce se ale v jeho kraji žádná rodina nenašla. Po dohodě s příslušnými úřady se o nalezení vhodné rodiny pokusil Fond ohrožených dětí a oslovil prověřené manžele, kteří již mají v péči poloromskou holčičku a přáli si druhé dítě. Poměrně nadšeně souhlasili, že se na chlapce přijedou podívat. Po dvou týdnech marného čekání sdělili, že si to rozmysleli, chlapec by se k nim nehodil. Je dobře, když zájemci o dítě je dokáží odmítnout, snad jen kdyby se vyjádřili rychleji. Pokud si někdo vezme dítě s nechutí, jen z povinnosti nebo protože je jim bylo trapné odmítnout, je to většinou tragédie pro obě strany. Dítě by mělo být přijímáno s radostí, optimismem a s pozitivními city. Když přeskočí pověstná jiskřička, všechny problémy se obvykle daří vyřešit mnohem snadněji. I případ Davídka dokazuje, že snad na každé opuštěné dítě někde ti praví rodiče čekají. Další oslovení manželé se na nic nevyptávali a hned na nejbližší sobotu si domluvili návštěvu. Lépe snad ani dopadnout nemohla. Nad Davídkem se hned rozzářili a my jsme si s úžasem všimli, že Davídek jako by svému novému tátovi z oka vypadl. Možná i proto se tito bezdětní manželé do Davídka tak zamilovali. Že by osud?

 

Tříletou Dominiku dovedla do Klokánku v březnu 2004 kamarádka její matky. Obě u ní  bydlely, matka však byt opustila a dceru tam nechala, aniž se domluvila na další péči. Přitom nad výchovou holčičky byl již v říjnu 2001 stanoven soudní dohled. Matka často měnila místo pobytu, zdržovala se u svých známých, byla podezřelá ze zneužívání drog. Po předání Dominiky do Klokánku se o ni její matka nezajímala, na předvolání sociální péče nereagovala. Soud proto po týdnu vydal na návrh orgánu sociálně-právní ochrany předběžné opatření, jímž holčičku svěřil do Klokánku. Dominika byla po příchodu do Klokánku výchovně značně zanedbaná a celkově opožděná. Od počátku se ale projevovala jako velmi vnímavá holčička, své zpoždění rychle dohnala a brzy se ve všem vyrovnala vrstevníkům. Zdálo se, že jediným řešením pro ni bude osvojení nebo pěstounská péče, ale objevila se matka. Uvedla, že má ročního syna, o kterého osobně pečuje, i když je teď na protidrogovém léčení. Potom si chce vzít zpět do péče i Dominiku. Po našich zkušenostech s drogově závislými matkami jsme zprvu jejím předsevzetím příliš nevěřili. Tato matka ale všechny mile překvapila. V lednu 2006 požádala, aby si dceru mohla vzít do chráněného bydlení na dlouhodobou propustku, měla již pro ní vyřízenou školku a bez problémů pečovala o syna. Orgán sociálně-právní ochrany ale nechtěl dlouhodobou propustku povolit. Požadoval doklad, že po propuštění z léčby bude mít matka s dětmi kde bydlet. Protože i Dominika si přála zůstat u maminky nastálo, přislíbil FOD matce ubytování v jednom z azylových domů FOD pro matky s dětmi. Propustka nyní trvá již půl roku - ke spokojenosti holčičky i její mámy. Kéž by všechny podobné případy tak šťastně končily!

 

Nejen tento, ale i další příběhy z praxe Fondu ohrožených dětí můžete najít v kalendářích FOD. Výtěžek z jejich prodeje je určen na provoz a rozšíření kapacity zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči Klokánek FOD.

Kalendáře lze objednat na fod@fod.cz, podrobnosti najdete na www.fod.cz

 

 

Klokánek – rodinná alternativa ústavní péče

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nahradit ústavní výchovu přechodnou rodinnou péčí na dobu, než se dítě může po vyřešení či zlepšení situace vrátit domů anebo než je pro ně nalezena trvalá náhradní rodina. Ročně je u nás do ústavní péče dáno více než 4000 dětí, z toho polovina je mladších tří let. Nezřídka dochází k přerušení sourozeneckých vazeb, protože děti do tří let jsou umísťovány do zařízení ministerstva zdravotnictví (kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti mladší tří let) a děti starší do školských zařízení (dětské domovy pro děti od tří let, diagnostické a výchovné ústavy). Přitom právě tam, kde selhávají rodiče, bývají sourozenecké vazby velmi silné. Ten,

kdo prožije dětství – nebo jeho velkou část – v ústavu, není obvykle schopen navazovat kvalitní a trvalé citové vztahy, jako rodič selhává, protože nemá dostatek vzorů rodičovského chování.Základní principy péče v Klokánku

• O tři až čtyři děti pečují obdobně jako v rodině zaměstnanci FOD – manželský pár, „teta“ nebo střídavě po týdnu dvě „tety“, které bydli s dětmi v běžném bytě.

• Klokánky přijímají děti od 0 do 18 let, proto sourozence není třeba rozdělovat.

• Děti se přijímají přímo z terénu, bez pobytu v diagnostickém ústavu.

• Děti lze přijmout nejen na základě soudního rozhodnutí a na žádost orgánu péče o dítě, ale i na žádost rodičů nebo samotného dítěte.

 
Fond ohrožených dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama