Děti, které žijí střídavě u obou rodičů, by mohly navštěvovat dvě základní školy, vždy v místě bydliště rodiče. Navrhuje to ministerstvo školství v novele školského zákona.

Předloha počítá s tím, že děti žijí při střídavé péči vždy dva týdny u jednoho z rodičů, který bydlí v jiném, vzdáleném městě. Děti by měly mít podle úpravy právo v takovém případě navštěvovat dvě školy.

Tím vzrostou nároky na ředitele obou škol, kteří budou muset být v kontaktu a dohodnout se, jak při vzdělávání dítěte postupovat. Hlavní zodpovědnost za vzdělávání a hodnocení žáka by ale měla jen jedna škola, která by žákovi vydávala vysvědčení.

Úprava reaguje na současnou situaci, kdy přibývá dětí, které žijí střídavě u obou rodičů, jejichž bydliště jsou od sebe poměrně daleko. Doposud musely tyto děti do školy dojíždět, to se ale má novelou změnit. Soud by měl podle návrhu ministerstva školství určit, která škola dítěti vydá vysvědčení.

Považujete to za přínos, nebo další zbytečný nátlak na dítě?