Tak přesně tuto nepravdivou větu slyšeli sourozenci Anička (5) a Jiřík (7) před nedávnem od své babičky. Není divu, že jejich maminka je z celé situace nešťastná a řeší, jak vůči své nenávistné tchyni postupovat dál...

„Marie, má tchyně, mě nikdy neměla v lásce, kolikrát se mi můj muž svěřil, že mě před ním dost nevybíravě očerňuje, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že by se snížila k tomu, aby našim malým dětem vtloukala klíny do hlavy,“ vypráví Adéla (35), která se svým manželem zplodila dvě děti, jež se před několika dny staly vděčným objektem nenávistivé tchyně…

nnn

„Maminko, nechci, abys nás opustila!“

„Dokud mě Marie pomlouvala u mého muže, říkala jsem si, že to nebudu nijak významně řešit, můj manžel jejím výmyslům vůči mé osobě naštěstí nikdy nevěřil, protože svou matku moc dobře zná, ale když jsem se dozvěděla, že své výmysly vtlouká do hlavy našim dětem, řekla jsem si, že už musím nějak zakročit.“ Vše totiž vygradovalo, když se před pár dny obě děti vrátily od babičky velmi zaražené a smutné a se svou maminkou se vůbec nebavily. Adéla tedy přirozeně chtěla vědět, co se jim stalo. Po chvíli za ní přišel s brekem starší Jiřík a řekl jí větu, která Adélu naprosto šokovala. „Když mi Jirka brečel v náručí a prosil mě, abych neodcházela a neopouštěla tatínka, myslela jsem si, že si vymýšlí, ale poté, co mi přísahal, že mu babička vyprávěla, že se s tatínkem určitě brzy rozvedeme, jelikož se vídám s jiným mužem a nemám tatínka ráda, rozzuřila jsem se k nepříčetnosti.“

Tvá žena si vymýšlí!

Adéla byla samozřejmě z celé situace zděšená a okamžitě ji konzultovala se svým manželem, který neváhal a za svou matkou se okamžitě vydal. „Ani nevíte, jak se mi ulevilo, když se můj muž bez zaváhání za svou matkou vypravil, ale jak se dalo čekat, zapírala. Řekla, že si vše vymýšlím, protože ji nenávidím a chci ji odstřihnout od dětí, což není vůbec žádná pravda! Teď ale o tom začínám vážně uvažovat…“

Adéla je ve velmi těžké situaci a vůbec neví, jak se má dál ke své tchyni zachovat. „Jsem z toho zoufalá, jelikož nevím, co s tím. Vůbec nechápu, proč se nám Marie snaží tímto ohavným způsobem škodit, vždyť ubližuje nejen mně, svému synovi, ale hlavně i svým vnoučatům. Opravdu nevím, jak dál,“ uzavírá svoji nezáviděníhodnou situaci Adéla.

vvA jak se na celý případ dívá odborník? Zeptali jsme se psychoterapeutky, Bc. Karin Řehákové

„Vztahy mezi snachou a tchyní jsou často komplikované, v tomto příběhu je důležitě, že manžel se nenechal svou matkou ovlivnit a svou ženu podpořil, což vypovídá o zdařilé separaci matky a dobrém partnerském vztahu. Důležitým krokem pro další vzájemné vztahy je třeba otevřít téma nevhodných verbálních útoků proti Adéle. Vzhledem k tomu, že manžel Adély je v této situaci orientován, měl by se jasně a rázně vymezit vůči nevhodnému chování své matky. Intimita páru je totiž výhradně výsadou manželství a v žádném případě nepřísluší nikomu jinému sdělovat své názory na soužití páru jejich dětem! (A to i v případě, že se manželství nachází skutečně v krizi.) Své matce by měl syn velmi důrazně vysvětlit, že její způsob ventilování zášti vůči snaše – chování, které děti neurotizuje, může způsobit, že ji děti nebudou dále navštěvovat,“ uzavírá Bc. Karin Řeháková.

Čtěte také:

Reklama