Výstavou fotografií vyvrcholí projekt Putování, který se uskutečnil v rámci kampaně na podporu lidských práv „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“. Deset dětí z Arménie, Ukrajiny, Čečenska a Ingušska spolu s pěti vedoucími obešli v červenci čtyři české letní tábory. Během té doby si hráli, povídali a fotografovali. Co spolu během týdne zažili, ukazují autentické snímky pořízené dětmi a dokumentární fotografie od studentů Fakulty sociálních věd UK v Praze Štěpána Kačeny a Petra Horkého.

České děti své kamarády z jiných zemí jeden nebo dva dny na svých táborech hostily, ukázaly jim běžný táborový den a zapojily je do táborových programů. Vedoucí malých „poutníků“ s sebou na oplátku přivezli do táborů program na téma uprchlictví a lidská práva.

„Rádi bychom prostřednictvím fotografie jako účinného média přiblížili témata, jakými jsou rozmanitá společnost nebo uprchlictví,“ říká koordinátorka kampaně „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“ v ČR Kateřina Zezulková. „Druhým cílem bylo ukázat dětem, které v naší společnosti nevyrostly a do které se integrují, jaké zde mají možnosti trávení volného času. Představit jim alespoň některá sdružení – čím se zabývají, jak se svým členům věnují v letních měsících a co nabízejí během školního roku. V rámci kampaně pak chceme poukázat především na to, že není důležité, odkud pocházíme, jaké jsme barvy pleti či náboženského vyznání, ale že tato rozmanitost je pro naši společnost naopak obohacující,“ dodává.

Autoři vítězných snímků budou vyhlášeni na vernisáži výstavy Putování. Vernisáž výstavy s uzavřením projektu a předáním cen dětem proběhne v pátek 7. září 2007 od 14:00 do 16:00 ve foyer Domu OSN v Praze, náměstí Kinských 6. Putovní výstava tam potrvá až do 8. října, poté se přesune na další místa.

Více na www.kam-pan.cz.

Znáte nějaké děti cizinců? Chodí do školy s Vašimi dětmi? Nevadí Vám to? Jsou národy, ze kterých Vám cizinci nevadí, a národy, ze kterých Vám cizinci spíše vadí?

Reklama