Dnešní teenageři působí dospěle a zkušeně, ale zdání v mnoha směrech klame. Jsou sice zaplaveni nejrůznějšími informacemi z internetu, ale nikde není dáno, že musí být správné. Zmatené děti pak často tápou v těch nejdůležitějších otázkách, třeba co se týče sexu. Na toto téma má Linka bezpečí o polovinu více volajících než před 10 lety.

Ze statistik Linky bezpečí vyplývá, že se sexuálními problémy se děti nejvíce svěřují svým vrstevníkům (46 %), kteří jsou také jejich nejběžnějším zdrojem informací. Důvěru k mámě nebo tátovi má v tomto směru pouhých 7 % potomků. Otázkou ale zůstává, nakolik si za to rodiče mohou sami. Odborníci je proto nabádají, aby se nebáli s dětmi o sexu mluvit.

dítě

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

,,Jako rodiče bychom si měli uvědomit, že pokud s dítětem včas nepromluvíme my, udělají to jeho vrstevníci či média za nás, často však zkresleně či vulgarizovaně,“ říká Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky, na kterou se obracejí například rodiče zaskočení předčasným sexuálním chováním dětí či komunikací se sexuálním nádechem přes internet a sociální sítě.

,,Zlatým pravidlem je o sexu s dětmi mluvit pravdivě a otevřeně. Důležité je také cílit již od mala na prevenci, kdy má rodič jedinečnou možnost ovlivnit postoje a chování dětí v oblasti vztahů a sexuality,“ říká vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský a rodičům radí, aby si v případě, že se podobného rozhovoru s dětmi obávají, vzali na pomoc doporučenou literaturu. Nedostatečná sexuální výchova totiž přispívá k rizikovému chování.

Otázky a problémy týkající se sexuality a sexuálního zrání patří k nejčastějším, se kterými se děti a mladí lidé na Linku bezpečí obracejí. V loňském roce tvořily 23 % ze všech přijatých hovorů a za posledních deset let jejich počet vzrostl o více než polovinu.  Mezi volajícími bývá více dívek (64 %), po otázkách na různá sexuální témata se dotazy týkají především gravidity a obav z otěhotnění.

Proč s dětmi a mladými mluvit o sexualitě?

  • Prevence sexuálního zneužívání dětí a dospívajících – sexuální výchova probíhající od raného dětství může zmenšit riziko, že se dítě stane obětí sexuálního zneužití.
  • Přirozený vztah k sexualitě – přílišná pruderie a tabuizace škodí.
  • Zodpovědné sexuální chování – nezkušenost, stud, komunikační neobratnost, to vše přispívá k rizikovému chování. Mladí lidé by měli být schopni o sexualitě otevřeně mluvit, formovat svá přání a požadavky.
  • Sexualita a intimita – o sexualitě je vhodné mluvit s dítětem otevřeně a postupně již od útlého dětství, mělo by ji vnímat jako intimní věc, která je součástí života a láskyplných partnerských vztahů.
  • Správnost informací – uveďte informace na pravou míru. Pokud s dítětem o sexualitě nebudete mluvit, udělají to jeho vrstevníci či média za vás, často zkresleně, bez kontextů a neúplně.
  • Prohloubení vztahu s dětmi – pokud s dětmi hovoříme a adekvátně věku odpovídáme na otázky týkající se sexuality, posilujeme tím vzájemnou důvěru a otvíráme cestu k rozhovoru o dalších důvěrných a závažných tématech do budoucna.
  • Omezení vlivu vrstevníků - stát se sexuálně aktivní je zodpovědné rozhodnutí, dospívající by se neměl podřizovat mínění jiných, především vrstevníků, kteří si často o svých sexuálních zkušenostech, ve snaze zlepšit si postavení ve skupině, vymýšlí.

Kampaň za sexuální výchovu

Linka bezpečí se letos přidává k mezinárodní kampani zaměřené na sexuální výchovu. Na facebookovém profilu prostřednictvím interaktivních a zábavných videí po dobu letních prázdnin vyvrací časté mýty spojené se sexuálním chováním. Děti a mladí lidé si můžou otestovat, kolik toho o sexu vědí a odpovědět na otázky týkající se témat, kvůli kterým se na Linku bezpečí obracejí nejčastěji, mezi něž patří možnosti antikoncepce, první pohlavní styk či homosexualita.

Čtěte také:

Reklama