Z dlouhodobé studie australských badatelů vyplývá, že děti starších otců mají horší výsledky testů IQ v dětství, naopak děti starších matek si v IQ testech vedou lépe. Informuje o tom agentura Reuters.

Vědci zkoumali výsledky inteligenčních testů 33 437 dětí. Ty byly testovány v osmi měsících, čtyřech a sedmi letech a vědci u nich zkoumali smyslové rozlišovací schopnosti, koordinaci rukou a očí, čtení, hláskování a aritmetické schopnosti.

Ze studie vyplynulo, že děti starších otců mají horší výsledky, naopak dětem starších matek se v testech dařilo lépe.

„V předchozích výzkumech vědci naznačili, že děti starších matek mohou mít lepší výsledky díky podnětnější výchově. Pokud tomu tak je, pak z této studie vyplývá, že děti starších otců nevytěží tolik výhod jako děti starších matek,“ uvádí studie.

Podle badatelů mohou být příčiny biologické. „Zatímco u žen se základ všech vajíček vytvoří ještě v průběhu nitroděložního vývoje, mužské sperma se tvoří po celý život. Z předchozích výzkumů vyplývá, že ve vyšším věku je mužské sperma náchylnější k mutacím,“ vysvětluje studie.

Doposud vědci objevili, že děti starších otců jsou více náchylné k rakovině a častěji trpí například autismem nebo schizofrenií.