Desetkrát více dětí, které trpí cukrovkou druhého typu. Takový je účet za to, že čeští chlapci a dívky holdují nezdravé stravě a zároveń nedostatku pohybu. Tento typ diabetu byl přitom dříve příznačný pro dospělé - při této nemoci je většinou hladinu inzulinu vysoká, ale tkáně na něj nereagují. Tomuto stavu říkáme inzulinová rezistence. Existuje ještě cukrovka první typu, při které se nemocným hormonu inzulinu nedostává.

"Příčiny musíme hledat v obezitě, nevyvážené stravě a v nezdravém životním stylu mnoha českých dětí. Vysoká hladina cholesterolu, obezita, vysoký krevní tlak a cukrovka našich dětí jsou mimo jiné důsledkem špatných stravovacích návyků," vypočítává docentka Zuzana Urbanová z Kliniky dětí a dorostu pražské všeobecné fakultní nemocnice.

Strava českých dětí je podle ní rok od roku horší, přibývá v ní podíl potravin bohatých na energii a tento nárůst není vyvážen odpovídající pohybovou aktivitou. Navíc rodiče někdy sami nevědí, které potraviny jsou pro děti vhodné, a některé špatné stravovací návyky sami podporují.

"V praxi se tak lékaři setkávají s argumentací, že párek k večeři je pro dítě vhodný, protože šlo o párek dietní, nadměrné pití sladkých džusů se zase obhájí ovocným podílem a obsahem vitaminů," líčí ze zkušenosti Urbanová.

Jenže párek, i ten domněle dietní, obsahuje vysoký podíl živočišných tuků, v džusech bývá vysoký podíl cukru nebo jiného sladidla, který podporuje návyk na sladkou chuť.

Jak tedy snížit nárůst rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob a diabetu v dětské populaci? A je to vůbec možné? Všechny tyto faktory se v dětství špatně léčí, léčba obezity je úspěšná pouze v 10–30 procentech případů, léčba hypertenze a cukrovky je velmi obtížná pro vedlejší účinky léků a špatnou spolupráci u dospívajících.

Tyto nemoci také často přecházejí do dospělosti, ale na druhou stranu jsou reverzibilní a je možno je zvrátit. Rodina má na zdravotní stav dítěte skutečně zásadní vliv – rodiče mohou dětem dát dobrý příklad – vytvořit zdravý jídelníček a volný čas naplnit společnými sportovními aktivitami.

Stejně tak ale mohou být i špatným příkladem, pokud sami jedí nezdravě, mají problémy s obezitou nebo nevěnují dětem, jejich volnému času a stravování dostatečnou pozornost. Proto je nesmírně důležitá prevence a dobrá informovanost dětí i rodičů o zdravé výživě, o významu pohybové aktivity a o celkovém optimálním životním stylu dětí.

Reklama