Tým z University of Newcastle vytvořil v laboratoři lidské embryo za použití DNA z jednoho muže a dvou žen. Touto metodou by se prý mělo dát zabránit tomu, aby se genetické problémy přenášely dál na děti. O tuto techniku by v budoucnosti mohly mít zájem zvláště ženy, které mají nemoci mitochondrií, malých buněčných orgánů, které vyrábějí pro buňku energii. Právě poruchy v mitochondriích způsobují kolem padesáti dosud známých dědičných chorob, z nichž některé způsobují závažné celoživotní postižení a některé jsou dokonce smrtelné.

Přibližně jeden z 6 500 lidí trpí nemocí mitochonriálního původu. V důsledku toho pak mohou zemřít na selhání jater, trpět mrtvicí, slepotou, svalovou dystrofií, cukrovkou či hluchotou. V současnosti lékařství nemá prostředky, jak tyto dědičné nemoci léčit, a může jen zmírňovat jejich následky. Jak ale uvádí BBC, tým z Newcastlu v podstatě uskutečnil transplantaci mitochondrie v zárodku. Ze zárodku několik hodin starého odstranili jádro a implantovali ho do darovaného vajíčka, jehož DNA byla z velké části odstraněna. Embrya se dále vyvíjela normálně, ale během šesti dnů byly tyto zárodečné buňky zničeny.

Dítě, které by se narodilo touto technikou, by sice mělo genetické prvky tří lidí, ale nukleární DNA, která ovlivňuje vzhled a další vlastnosti, by pocházela od „původní" matky, tedy nikoliv dárkyně vajíčka.

Zdroj: Korzo

Je manipulace s geny tou správnou cestou? Řekla byste dítěti, že má v podstatě dvě maminky?

Reklama