Děti jsou vystaveny negativním účinkům velkého počtu toxických chemikálií již v plodovém stadiu, v samotné děloze matky. To je závěr vědecké studie, kterou vypracovala nizozemská laboratoř TNO pro Greenpeace a Světový fond na ochranu přírody (WWF). Studie přináší výsledky analýz krve 27 novorozenců a 42 těhotných žen a potvrzuje skutečnost, že nebezpečné chemikálie se samovolně dostávají z těla matky do organismu dítěte prostřednictvím pupeční šňůry.

Studie s názvem Dárek do života: Nebezpečné látky v krvi pupeční šňůry upozorňuje na skutečnost, že děti jsou dnes vystavovány účinkům toxických látek v nejcitlivější fázi svého vývoje. Laboratorní analýzy, z nichž studie Greenpeace čerpá, potvrdily přítomnost osmi prokazatelně či potenciálně nebezpečných skupin chemických látek v pupeční krvi – jedná se o syntetická pižma, alkylfenoly, bisfenol-A, bromované zpomalovače hoření, perfluorované sloučeniny, ftaláty, organochlorované pesticidy a triclosan. Tato zjištění ukazují, jak naléhavě je zapotřebí účinné kontroly produkce a použití chemikálií, které mohou poškodit zdraví dětí i dospělých.

„Ještě nenarozené děti jsou ohroženy chemickými látkami, které pocházejí z předmětů tak běžných, jako jsou čisticí prostředky, kosmetika, oblečení, elektronické součástky a mnoho dalších předmětů z umělých hmot. Je zarážející, že toxické chemikálie jsou přítomny v organismu ve všech stádiích života, a to zejména ve stadiu prenatálním, kdy je dítě nejvíce zranitelné,“ upozornil vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR Yannick Vicaire.

Laboratorní analýzy potvrdily nebezpečné látky ve všech vzorcích krve matek i dětí. U každé zkoumané osoby bylo navíc zjištěna přítomnost hned několika chemických látek. Mnoho z nich je spojováno s vážnými zdravotními problémy od vrozených vad u dětí po určité druhy rakoviny. Všechny vzorky krve z pupečních šňůr obsahovaly nejméně 5 z 35 testovaných látek, v některých případech bylo nalezeno i 14 chemikálií. V krvi dvou z testovaných matek se nacházelo dokonce 17 hledaných chemických látek.

Obzvláště znepokojivá je přítomnost látek narušující hormonální systém. Během prvních fází života v děloze, kdy dochází k rychlému dělení buněk, mohou tyto látky způsobit závažné poruchy. I malé poruchy v rané fázi vývoje mohou mít velmi vážné následky v pozdějším životě. V případě PCB a dioxinů jsme se již přesvědčili, jak závažně může lidský organismus poškodit dlouhodobé vystavení nebezpečným chemickým látkám. Přesto chemický průmysl i nadále vyrábí mnoho dalších látek s podobnými vlastnostmi.

V Evropské unii se dnes obchoduje s desítkami tisíc chemických látek, avšak pouze u hrstky z nich bylo dokončeno testování vlivů na zdraví a životní prostředí. Chemický průmysl vyrábí a používá milióny tun chemikálií, u nichž nejsou dostupné informace o ohrožení zdraví lidí a životního prostředí. V minulosti již Greenpeace laboratorními testy prokázalo přítomnost nebezpečných chemikálií v dešťové vodě, ve vysokohorských jezerech, na dnech moří i v polárních oblastech vzdálených lidské civilizaci.

„Situace je bohužel kritická a také česká vláda na ni musí reagovat a podpořit přijetí přísné reformy chemické politiky v rámci EU, známé jako REACH. Ta je nyní projednávána na půdě Evropského parlamentu a Rady,“ zdůraznil Vicaire.

Greenpeace a WWF žádají, aby byla zakázána výroba a používání nebezpečných chemikálií, kdykoliv je k dispozici bezpečnější náhrada. Průmysl by měl vyvinout daleko větší úsilí v hledání bezpečnějších alternativ všude tam, kde ještě neexistují. REACH by měl právě požadavkem na substituci nebezpečných látek podnítit průmysl k inovacím.