Žáci základních škol z Prahy, Brna, Liberce, Plzně, Hradce Králové a Břeclavi se vydají do místních prodejen řetězce Tesco a vyberou zde zboží, které si senioři z jejich blízkého domova důchodců přáli a naplní jím dodávku Tesco. Mezi vybranými produkty jsou např. uzeniny, slazené nápoje, trička nebo knihy.
5ba9f95733123obrazek.png

Dodávky Tesco poté doručí tyto nákupy do domovů důchodců a děti je zde slavnostně předají starším občanům. Některé školy také plánují uspořádat pro seniory taneční a pěvecká vystoupení.

„Mám radost, že prostřednictvím toho projektu můžeme podpořit mezigenerační spolupráci a sounáležitost a zároveň propojit dvě zcela odlišné generace. Rádi bychom touto aktivitou oslavili významný historický milník, jakým je založení samostatného československého státu,“ vysvětluje Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro Českou republiku.
5ba9f95fef808obrazek.png

„Tento projekt vidíme jako krásnou možnost pro děti setkat se seniory, jelikož ne všichni mají ještě prarodiče, a hlavně jako možnost ukázat dětem, jak pomáhat druhým. Tento projekt sehraje významnou roli ve sbližování občanů všech věkových kategorií,“ Jana Laštovičková, učitelka 3. C ZŠ Kunratice.
5ba9f9692c562obrazek.png

„Naši klienti hmotné dárky jistě přivítají, ale ještě důležitější je pro ně osobní setkání s dětmi, které jim přivodí úsměv na rtech,“ ředitel Domova pro seniory Krč Otto Kechner.
5ba9f97329008obrazek.png

Reklama