Mladí čtenáři zapojení do Čtení pomáhá uzavřeli v pořadí již stou charitu. Částku téměř 90 tisíc korun načetli devítileté Viktorce. Ta si nyní bude moci dovolit potřebnou asistenci do školy. Doposud díky Čtení pomáhá obdržely charity finanční částku přesahující 9 milionů korun.

Projekt Čtení pomáhá byl spuštěn 8. 4. 2011. Během necelých deseti měsíců svého fungování se podařilo dětem, které se do projektu zapojily, uzavřít sto zcela konkrétních charitativních počinů. „Pomoc putovala jednak dětem, ať už se zdravotním postižením, nebo z dětských domovů či ze sociálně slabších rodin, ale např. také dětem z Afriky. Mladí čtenáři nezapomínali ani na dospělé, kteří se po nehodě octli na vozíku, ale ani na seniory, kterým přispěli třeba na rekonstrukci seniorského domu nebo na nákup aktivizačních pomůcek. Děti přispívaly také na ohrožená zvířata a výcvik asistenčních psů,“ říká Martin Roman, iniciátor a donátor Čtení pomáhá.

Stou naplněnou charitou je pomoc devítileté Viktorce, která má v důsledku předčasného narození a dalších komplikací poškozený mozek. Bez pomoci druhých nevyjde schody, má slabou jemnou motoriku a poruchu zraku. V současné době chodí do 3. třídy integrované školy. Proto, aby mohla školu i nadále navštěvovat, potřebuje asistentku. Tu si nyní díky Čtení pomáhá bude moci dovolit. Děti jí načetly částku cca 90 tisíc korun.

Seznam všech charit, již naplněných i aktuálních, je k dispozici zde:
http://www.ctenipomaha.cz/cs/Charity.

Celkem děti zatím poslaly charitám více jak 9 miliónů korun. A projekt pokračuje dál. V současné době je do něj zapojeno přes 80 tisíc žáků základních a středních škol.


Projekt Čtení pomáhá podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí až 10 miliónů korun. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu. Knihy zařazené do projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy navrhovala, byly osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman, který je iniciátorem a donátorem projektu. Jedním z ambasadorů Čtení pomáhá je také Vojta Dyk.

Reklama