Ráda tlumočím poselství lékařů pro rodiče dětí s malým vzrůstem. Zní takto: Můžete-li pomoci předejít tomuto celoživotnímu handicapu, udělejte to. Sledujte růst svého dítěte a žádejte odborné posouzení. Pomozte zajistit léčbu, pokud je nezbytná.

Co je příčinou
Pro správný růst dětí je důležité, aby byly v souhře hormony štítné žlázy, pohlavní a nadledvinkové.
Jsou děti, u nichž se růst zpomaluje i proto, že jejich organismus má omezené energetické zdroje nebo proto, že z nějakých příčin vázne zpracování potravy a tělo nedokáže zpracovat živiny, příčinou mohou být i vrozené defekty enzymů. Růst mohou blokovat i kortikoidy, po jejich vysazení se ale handicap srovná. Zvláštní skupinu zpomaleného nebo zastaveného růstu mají na svědomí i genetické poruchy.

Maminko, také chci vyrůst
Nebudu se pouštět do odborných postupů, ani opisovat tiskovou zprávu, jen vám chci říct to nejpodstatnější: Děti, které nerostou tak, jak by ve svém věku měly, rozhodně nemusejí svým handicapem trpět. Existuje totiž v současné době osvětová kampaň, která pomáhá problém růstu řešit. Jmenuje se Maminko, také chci vyrůst, a vaši pediatři o ní dobře vědí.

Co udělat pro včasnou indikaci dětských růstových problémů:
1/ pediatr sleduje pravidelně při preventivních prohlídkách aktuální výšku a hmotnost dítěte a zaznamenává hodnoty do růstového grafu, který je součástí zdravotní karty malého pacienta,
2/ po dosažení tří let věku je ideální doba na první návštěvu u dětského endokrinologa a je vždycky na pediatrovi, aby dítěti tuto prohlídku zajistil,
3/ klíčová je pozornost všímavých rodičů a úloha dětské lékaře v odhalení poruchy růstu.

Máte v rodině problém s růstem dítěte? Pokud ano, má odbornou léčbu?

Reklama