626fb966db520cl.jpg
Foto: Shutterstock

Studie, která byla zveřejněna v odborném magazínu Economics and Human Biology, přišla se zjištěním, že děti kuřáků dosahují ve škole horších výsledků a také mají větší problémy v chování než děti rodičů, kteří nekouří.

Předmětem zkoumání výzkumníků byly australské děti ve věku od 4 do 14 let. Akademičtí pracovníci používali různé metody bodování, aby ohodnotili jejich kognitivní dovednosti. Vyššího skóre dosahovaly děti žijící v nekuřáckých domácnostech.

Ještě patrnější rozdíl byl zjištěn u porovnávání chování. Děti kuřáků měly ve škole častější a větší kázeňské problémy než děti nekouřících párů a také měly větší množství zameškaných hodin.

Nejsilnější negativní dopad měla situace, pokud byla kuřačka matka a také případy, kdy matka kouřila i během těhotenství. To má totiž podle výzkumníků vliv na vývoj mozku dítěte. Horší vliv mělo také kouření rodičů na chlapce.

Pobyt v zakouřeném prostředí, kdy jsou děti vystavené takzvanému pasivnímu kouření, může způsobit četné zdravotní problémy. Vyvinout se u nich může například astma.

Jedním z faktorů, který souvisí s kouřením a horšími školními výsledky, je skutečnost, že výdaje za cigarety, tabák apod. snižují rodinné finance, což se může následně projevit v nedostatku peněz na kvalitní jídlo, vzdělání, zdravotní péči a aktivity, které potomky rozvíjejí. Souvisí s tím tedy i sociekonomické postavení rodiny.

Zdroje: Moms, Medicalxpress, Economics and Human Biology

Reklama