Téměř všechny (90 %) maminky dětí do 3 let vědí, že správná výživa je důležitá pro zdraví dětí, jak zjistil výzkum společnosti Factum Invenio v březnu 2006.

 Dnes o problematice stravy, kojení a imunity on-line s doktorem Kudynem na našem magazínu. Již od 11. hodiny! Klikněte ZDE

 

Podle výsledků kvantitativního výzkumu společnosti Factum Invenio  bylo jednoznačně prokázáno, že matky dětí do 3 let si uvědomují existenci problému zvaného oslabená imunita. Většinou i vědí, že kvalita stravy dětí má vliv na obranyschopnost jejich organismu. Mají poměrně jasnou představu o tom, že mateřské mléko je pro malé děti velmi důležité. Pokud však nastane situace, že již nelze přirozenou cestou kojit, jen malá část (necelých 40 % z nich) registruje fakt, že i kojenecké mléko může posílit imunitní systém dítěte a že je schopné svým vlivem na imunitu téměř plně nahradit mléko mateřské. Oslabenou imunitu vnímají jako čistě medicínský problém, který lze řešit specializovanými potravinovými doplňky nebo farmaky. Nepředpokládají, že jde o problém komplexní životosprávy včetně běžného stravování a neřeší tak existenci základních potravin prospěšných a škodlivých imunitě dětského organismu.

Cílovou skupinu výzkumu tvořilo 501 žen/maminek s dětmi do tří let věku. Výzkum probíhal formou rozhovoru, přičemž se jednalo o výzkum kvantitativní a výběr všech respondentek proběhl screening metodou.

Naprostá většina matek dětí do tří let si uvědomuje úzkou souvislost mezi správnou výživou a imunitou dětského organismu a považuje za zcela relevantní správně volenou stravou napomáhat stabilitě dětského organismu. Oslabení imunity dětí se jim jeví jako běžná diagnóza a onemocnění typu chřipky nebo rýmy u dětí připisují právě oslabené imunitě organismu. Zhruba polovina dotazovaných maminek se domnívá, že následkem oslabení imunity jsou i běžná alergická onemocnění.


Z výsledků výzkumu vyplynulo, že malé děti do tří let věku jsou nemocné relativně často, v průměru tak jednou za 3 měsíce. Nejmenší děti, tedy děti do půl roku věku, jsou nemocné ještě častěji, zhruba jednou za 1,5 měsíce. V důsledku to znamená, že mezi dětmi do tří let věku již někdy onemocnělo 71 %! Aby však tato čísla nebyla tak alarmující, je třeba podotknout, že nejčastěji uváděným onemocněním (45 %) je klasická rýma, dalším potom chřipka a kašel. Podle vyjádření vlastních matek má více než desetina dětí ve věku do tří let problémy s oslabenou imunitou a logicky jsou tyto děti častěji nemocné. Průvodní charakteristické potíže, které oslabenou imunitu provázejí, jsou poměrně snadno rozpoznatelné do jednoho roku věku. Zajímavým faktem je skutečnost, že rozvedené matky nebo matky ze sociálně slabších rodin věnují tomuto problému nepoměrně více času a více se jím zabývají. V konečném důsledku to vede k tomu, že se snaží všemi dostupnými prostředky tuto diagnózu zmírnit nebo zcela odstranit.

Výzkum jednoznačně prokázal, že způsob stravování dětí závisí především na jejich věku. Ve věku do šesti měsíců převládá mateřské mléko (89 %).  Kojenecké mléko používá v této době 30 % maminek. Od sedmi měsíců již kojenecké mléko nad mateřským převládá.

Proč je vlastně mateřské mléko pro zdravý vývoj dítěte tak důležité? Mateřské mléko je optimální a přirozenou výživou každého dítěte alespoň do půl roku věku. Mateřské mléko je pro dítě zdrojem všech důležitých živin, vitamínů, minerálních látek a stopových prvků a zároveň obsahuje látky podporující imunitu. Mezi těmito jednoznačně hrají prim prebiotické oligosacharidy. Tyto se v nezměněné podobě dostávají do střev, kde pomáhají růstu a množení prospěšných bakterií. Střeva miminka jsou osídlena miliardami různých bakterií, které utváří tzv. střevní mikroflóru. Přátelská střevní mikroflóra dítě chrání. Střeva ještě nenarozeného dítěte (plodu) jsou sterilní, ale v krátké době po porodu jsou osídlena bakteriemi z okolního prostředí. O tom, které z nich posléze ve vývoji převládnou a které budou naopak v menšině, rozhoduje prostředí, ve kterém se dítě pohybuje a strava, kterou dostává. Prebiotické oligosacharidy jsou unikátní v tom, že selektivně podporují pouze prospěšné bakterie. A to bakterie, které v organismu přirozeně existují a pomáhají jej chránit před mnoha škodlivými vlivy, které způsobují infekce. Správná výživa se tak stává základem zdraví dětí.