Když čtenářka (učitelka) Bonda vidí, jak si terciánka nechá na chodbě o přestávce od svého borce sahat do kalhotek, okřikne je. Co byste dělala v takové chvíli vy?

Zajímavý diskusní příspěvek zaslala k dnešnímu tématu čtenářka Bonda. Je učitelka a tak se setkává s projevy dětské sexuality denně - a líbáním to zdaleka nekončí. Chovala byste se na jejím místě stejně?

Bondo, řešíte takové chování u dětí pod 15 let nějak s rodiči?


Zdravím redakci,
myslím si, že dnešní cena je stvořena zrovna pro mě, že bych ji hezky využila, tak jsem se rozhodla napsat příspěvek i přes velký nedostatek času.
Já jsem si randění v mládí moc neužila, bývalý manžel se za mě spíš styděl, a ani při seznamování v současnosti mí kamarádi nějaké intimnosti na veřejnosti neprojevují. O to víc mi vadí chování mých studentů v prostorách školy. Jaro už začalo, chlapcům se do orgánů nalil testosteron a zvýšila se četnost harašení na chodbách školy. Občas tedy zasahuji a přerušuji jejich vášnivé líbání a objímání na chodbě. Buď z důvodu, že už je dávno po zvonění, nebo proto, že je pozorují mladší žáčci a mají z toho vzrůšo.
Dokud ještě studoval na naší škole můj syn, občas jsem si to musela doma pěkně „vyžrat“ za takový zákrok. Spolužáci mu totiž předhazovali, že jsem jim orgie přerušila, prý pro to, že jim závidím. Měli jsme pak dlouhé domácí diskuse o tom, proč je to podle mě nevhodné. Nevadí mi polibky nebo objetí. Ale když patnáctiletý chlapec tiskne třináctiletou spolužačku na zeď a strká jí do pusy jazyk, je naprosto mimo a bez kontroly a nevnímá, že je jí to nepříjemné, protože nemůže uniknout a neví, co si s tím má počít, tak to mě fakt vytočí a okřiknu ho. Nebo jak se má v hodině soustředit na učivo terciánka, kterou si o přestávce na chodbě před všemi spolužáky tiskl její borec mezi stehny sedíc na radiátoru a přitom jí strkal ruce do kalhotek? Prohodím přitom poznámku, že na sebe nemají nechat čumět primány a mají zalézt do knihovny mezi regály. Nebo podotknu něco o trestné odpovědnosti za sexuální obtěžování mladších patnácti let.
Bývalý ředitel důchodového věku to nesl dost těžce, že si z napomínání studenti nic nedělají. Vždyť v dobách jeho mládí by byli tito studenti vyloučeni ze školy nebo aspoň by dostali sníženou známku z chování třeba i za to, že se drželi ve škole za ruce. Na jedné studentské radě se pokoušel situaci projednat, ale studenti navrhli, že jim tedy má pořídit speciální místnost, jakousi šmajchlcimru, aby nebyli na očích těm mladším žákům. Tím pokus o dohodu skončil. Současný ředitel fandí mladým a neřeší nic. Překvapuje mě, kolik kolegů a kolegyň dělá, že nic nevidí, aby nemuseli nic řešit, i když vykonávají dozor na chodbě. Ale já se nikdy mezi netečné nezařadím. Někdo těm mladým přece musí nějakou míru vkusu vštěpovat, nemyslíte?

Bonda

Pozn. red.: Text neprošel korekturou.

Téma dne 16. května 2012: Veřejné projevování citů

  • Jak moc projevujete svou náklonnost na veřejnosti?
  • Jaké párové chování vám na pohled vadí?

Své příspěvky k tomu to tématu zasílejte na naši redakční e-mailovou adresu (viz níže) nejpozději do 16. 5. 2012 a 15.00 hodin. Délka příspěvku nechť je rovna nebo delší tomuto odstavci textu. Vybrané příspěvky uveřejníme a jeden z uveřejněných odměníme krásným a hodnotným dárkem, který se k tomuto tématu vysloveně hodí: erotickou hrou Laškování, určenou pro dvojice a odvážné párty (vydalo Albi).

laškování

Reklama