Podle aktuálního průzkumu Helen Doron English ve spolupráci s Data Collect zastává 63 % českých rodičů názor, že děti by se měly začít učit cizí jazyk ještě před nástupem na základní školu. 16 % z nich si navíc myslí, že není třeba otálet a jazykové vzdělávání by děti měly zahájit už pár měsíců po narození nebo ve věku 2 let. Z cizích jazyků rodiče jednoznačně preferují angličtinu – jako první jazyk pro své děti by ji zvolilo 97 % rodičů. Jako druhý jazyk by pak volili němčinu (56 %), s odstupem následuje ruština (23 %). Jen necelá čtvrtina rodičů si myslí, že dětem pro jejich jazykové vzdělávání stačí výuka v rámci osnov základní a střední školy.

kid

Rodiče považují jazykové vzdělávání dětí za důležité z hlediska jejich budoucího uplatnění. 97 % rodičů je přesvědčeno, že skutečnost, že se mohou dnešní děti vzdělávat v cizích jazycích, jim přináší výhodu oproti jejich generaci, která tuto možnost v takové míře neměla.

Roste také podíl rodičů, kteří investují do jazykového vzdělávání svých dětí již od raného věku. „Nejefektivnější čas, kdy začít s výukou jazyků u dětí je záhy po narození. Mozek je vnímavý a učení cizí řeči v raném věku je úspěšné. Aktivity spojené s osvojováním cizího jazyka nejsou pro děti zátěží, ale lákavou hrou. Jazyky se děti učí používat paralelně, tedy nemusí čekat na to, až zvládnou jeden, aby mohly začít se druhým,“ říká Barbora Tošenovská, metodička programu Helen Doron English. To potvrzuje i uznávaná psycholožka Jitka Douchová: „Děti baví všechno, co se učí hrou a smíchem, a stejně tak by měla být vedena i výuka. Než učit děti izolovaná slovíčka, je lepší učit je celé věty. Ideální je co nejvíce napodobit způsob, jakým se děti učí mateřský jazyk - písničkami, básničkami, říkadly a mnoha obrázky, které se děti snaží rozpoznat a mluvit o nich.“

graf

Angličtina vede

Převážná většina rodičů považuje z hlediska výuky cizích jazyků za prvořadou angličtinu (soudí tak 97 % rodičů). Na druhém místě rodiče nejčastěji jmenovali němčinu (z hlediska důležitosti ji na druhé místo postavilo 56 % rodičů), s velkým odstupem následuje ruština (23 %) a dále francouzština a španělština (shodně 7 %) a čínština 2 %. Tři čtvrtiny rodičů si myslí, že při výuce by se měl větší prostor věnovat poslechu a konverzaci před memorováním. 80 % rodičů preferuje, aby učitel na děti při výuce mluvil pouze anglicky.

Výuka angličtiny na školách má své rezervy

Jen necelá čtvrtina rodičů se domnívá, že dětem pro jejich jazykové vzdělávání stačí jen výuka v rámci osnov základní a střední školy.38 % preferuje jazykové vzdělávání v podobě kroužků v mateřských školách, mateřských centrech a dětských skupinách. 6 % volí soukromé jazykové školy a 44 % kombinuje více možností.

Jen 5 % rodičů považuje kvalitu výuky cizích jazyků na základních a středních školách za velmi dobrou, 12 % si myslí, že je dostačující. Podle 67 % má kvalita výuky na školách kolísavou úroveň a hodně záleží na zkušenostech vyučujícího a využívané metodice. 14 % rodičů soudí, že výuka jazyků na základních a středních školách má nízkou nebo nedostačující úroveň.

graf2

O průzkumu:

Průzkum programu Helen Doron English Jak rodiče přistupují k výuce cizích jazyků u svých dětí provedla nezávislá výzkumná agentura Data Collect. Sběr dat probíhal on-line formou ve dnech 19.–26. května 2014 na 1 000 respondentech z řad rodičů v reprezentativním zastoupení podle věku a kraje.

Zdroj: tisková zpráva

Reklama