Z prázdnin už mnoho dnů nezbývá, a tak je čas začít myslet na školu. Kromě nákupu nejrůznějších pomůcek bychom se měli zaměřit také na to, kolik vědomostí si v hlavách udržely naše děti. Zda vůbec a jak je motivovat k nenásilnému zopakování si učiva jsme se zeptali Markéty Klempířové, vystudované pedagožky, zakladatelky projektu domácí školy Za výlohou a zároveň také maminky dvou dětí.

Do konce prázdnin zbývají dva týdny. Kolik času by měly děti věnovat učivu před začátkem školního roku?
To je velice obecná otázka, na kterou nelze úplně odpovědět. Každé dítě je jiné, má rozdílné potřeby i návyky ze školního roku a především je jinak staré. Starší školáci už sami lépe vědí, co se jim z hlavy snadno vykouří, když si k tomu občas nesednou. A tak se učí nést následky za svá rozhodnutí ohledně domácí (ne)přípravy. Tato zkušenost podle mě přirozeně patří do získávání určitých kompetencí žáka.

KidA pokud hovoříme o mladších dětech, ještě na prvním stupni?
Když někomu nejde například čeština a pracně ji trénoval během roku, je pak škoda nechat přes léto učení úplně plavat. Vyhodili bychom tak dřinu nejen jeho, ale často i celé rodiny. To se týká určitě specifických poruch učení, kde má jistě svůj význam každodenní procvičování. Byť kratičké. Každý ovšem potřebuje jiný čas. Nelze paušalizovat. Když byl někdo zvyklý denně před večeří trénovat 20 minut čtení, pak v tom pravděpodobně pokračuje i o prázdninách, pokud je s rodiči. Není na škodu, když děti přes léto čtou nějakou knížku, občas si zopakují slovíčka, něco spočítají - záleží, co je potřeba. Je však nutné si uvědomit, že čím je dítě mladší, tím pro něj prázdniny představují subjektivně delší časové období. Proto zejména malé děti skutečně mohou mít problém si po dvou měsících vzpomenout, co už všechno uměly.

Předpokládají učitelé, že se děti přes prázdniny učí?
Učit se přes prázdniny, to se nechce nijak zvlášť nikomu. Vždyť v samotném slově prázdniny je obsaženo ono „prázdno“, které se také v hlavách některých žáčků klidně může vytvořit. Proto ve školách téměř celé září věnují učitelé opakování látky. Počítá se spíš s tím, že děti leccos zapomněly, než že ležely v knihách a jsou bezvadně připravené vypálit z hlavy malou násobilku. Takže ani já žádnou kuchařku na prázdninové opakování učiva nemám.

Ale recept, jak motivovat děti k učení se přes prázdniny, mít určitě budete, že?
Nechuť k učení jsme my doma vyřešili prázdninovým deníkem. Když ho budete psát s dítětem, může ho jednou psát psacím písmem, jiný den tiskacím. Občas v něm může spočítat nákup na dovolenou, něco mu nadiktujete nebo nakreslíte obrázky a on je okomentuje slovy, větou, sepíše příběh... Může si do deníku opsat něco zajímavého z naučné stezky v přírodě, a ani netuší, že si něco opakuje. Takový deník lze založit ještě teď. Může to být deník jen z nějaké společné dovolené, nemusí být nutně z celých prázdnin.

Čtěte také:

Reklama