ho2.jpg
Foto: Shutterstock

Renata Bašová je speciální pedagog. Ve speciálním předškolním vzdělávání pracuje více než 15 let. Jak vidí problematiku komunikace o homosexualitě ona?

„Téma homosexuality nemá dle mého názoru naše společnost, i přes liberalizaci postojů v posledním desetiletí, ještě úplně zpracované. To, jak dokážeme mluvit s dětmi o donedávna tabuizovaných oblastech lidské sexuality, úzce souvisí s tím, jaký postoj máme jako jednotlivci k vlastní sexualitě. Myslím si, že jen člověk, který přijme svou sexualitu jako něco přirozeného, je schopen, mluvit s dětmi o sexu bez tabu. V mnohých rodinách však stále k hovorům o sexu vůbec nedochází. Pracovníci Linky bezpečí se často setkávají s hovory na téma sexu, protože děti se doma stydí zeptat a v hlavě se jim honí mýty a zavádějící informace. Děti by měly ideálně vyrůstat v prostředí, kde převládá tolerance a dialog a děti mohou samy sebe přijmout takové, jaké jsou. Realita je však často v mnoha rodinách jiná. Školní třída i osobnost pedagoga mají nemalý vliv na utváření dětského pohledu na svět. Přinejmenším v počátcích školní docházky je pedagog pro dítě autoritou a je jen na něm a jeho otevřenosti, jak bude prezentovat věci spojené s variabilitou lidského sexuálního chování. Učitelé by s citlivým přístupem měli zprostředkovávat dětem poznání okolního světa a ať už je jejich osobní postoj jakýkoliv, měli by být schopni podat emocionálně nezainteresovaný komentář k téměř jakémukoliv tématu. Téma sexu děti provází už od „školkových“ let, kdy se začínají zvídavě dotazovat a zajímat o své tělo a své vrstevníky. Toto téma by se i v rodinách mělo stát přirozenou součástí každodenních rozhovorů a dětem by se mělo odpovídat na jejich otázky otevřeně, bez lží. Společným cílem rodičů i pedagogů by mělo být, naučit děti respektovat každého jedince a utvářet si vlastní úsudek. Mluvit s dětmi o sexu otevřeně, přispívá k jejich zdravější sexualitě v pozdějším věku bez ohledu na jejich orientaci,“ říká Mgr. Renata Bašová
 
Není třeba podporovat tabuizaci
Obecně se odborníci shodují, že je velmi vhodné komunikovat s dětmi o homosexualitě jako o zcela běžném tématu. Dělání zbytečných tajností a tabuizování může být pouze na škodu. Je třeba dětem vždy klást na paměť, že podstatná je láska mezi lidmi, nikoli složení páru či rodiny. Nejlepším způsobem, jak vychovávat děti k toleranci a otevřenosti, je tedy jednoznačně zahrnutí liberálních témat mezi zcela běžné náplně každodenních hovorů.
 
Nechte prostor pro vlastní názor
Poskytujte dětem dostatek objektivních informací a odpovídejte upřímně na jejich zvídavé otázky a dovolte, aby si na věc udělaly svůj vlastní názor. Držte se faktů a vysvětlete, že být homosexuálem není nemoc, nebo stav, kdy je dotyčný méněcenný.
 
Úcta a respekt především
Vyhněte se hanlivým výrazům na účet homosexuálů i nevhodným vtipům. Důležité je projevit úctu a respekt s volbě a svobodě druhých lidí. Vysvětlete svým dětem, že existují různé typy rodin, s mámou a tátou, s prarodiči, strýci nebo se dvěma osobami stejného pohlaví, a že všechny jsou stejně platné a slušné.
 
Hledejte podporu v pohádkách a literárních postavách
 V nejrůznějších nakladatelstvích dnes vycházejí knihy pro děti i dospívající, které se zabývají tématem homosexuální lásky. Tyto příběhy dětem dané téma vysvětlí nenásilnou formou a pomocí „jejich jazyku“. Používání těchto publikací doporučuje i Bc. Lída Čechová, učitelka v mateřské škole.

ho1.jpg
Foto: Shutterstock
 
Ve své profesi jsem toto téma s dětmi již řešila několikrát. Mám ve třídě mezi předškoláky chlapečka, který má homosexuálně orientovaného tatínka a došlo k posměškům ze strany ostatních dětí. Jednaly jsme s kolegyněmi rychle, máme pro tyto případy knížku „Princ a princ“, která vypráví pohádku o lásce mezi dvěma chlapci. Po přečtení byly některé děti překvapené, jiné měli otázky, ale po posměšcích ani památky. Všechny děti to přijaly velice dobře. Nemají totiž ještě žádné předsudky, neví, co je už pro naši společnost tabu. Osobně samozřejmě respektuji, když někteří rodiče nechtějí se svými dětmi o tomto tématu komunikovat, ale zastávám názor, že pokud se dítě zeptá, například upozorní na dvojici na ulici, je rozhodně dobré mu odpovědět po pravdě. Není důležité, kdy se dítě o homosexualitě dozví, důležitá je forma, jakou mu stejnopohlavní lásku přiblížíme. Zmíněná kniha pro děti má i druhý díl „Král a král a rodina“. Jedná se o hodnotnou literaturu a může být skvělým pomocníkem, pokud nevíte, jak s dětmi komunikovat o různých tématech. Nemusí to být jen homosexualita. Podobné publikace existují i na témata jako je smrt, rozvod nebo adopce.

Prosím, mluvme s dětmi i o těchto tématech. Nechceme přeci, aby byly jednou svou nevědomostí zaskočeni, nebo dokonce traumatizováni,“ říká Lída Čechová, předškolní pedagog.

Knihy pro děti a příběhy, které se homosexualitou zabývají: 

  • Oliver Button je dítě 
  • Aitor má dvě maminky
  • Julia, dívka, která měla stín chlapce
  • Princezna Li
  • Každá rodina svým vlastním způsobem
  • Máminy šaty
  • Růžové monstrum

Čtěte také: 

Zdroje: Autorský článek redaktorky na základě konzultace se speciálním pedagogem Mgr. Renatou Bašovou a předškolním pedagogem Bc. Lídou Čechovou, Světová zdravotnická organizace WHO, Lámání tabu