Je známá pravda, že pravidelné navštěvování sauny zvyšuje imunitu organismu a snižuje náchylnost k nemocím. Možná právě to by potřebovalo vaše dítě a vy jste před otázkou, zda a odkdy je saunování pro děti vhodné…

 V severských zemích tuto otázku neřeší, tam chodí do sauny rodiny dokonce i s kojenci. Středoevropané jsou již o něco obezřetnější - a právem. U dětí do pěti let totiž není ještě zcela vyvinuta tepelná regulace, čehož důkazem jsou pocity závratě po saunování.

Nemusíme však saunování zcela vyloučit. Jen stačí zkrátit pobyt v sauně. Nejlepší je nechat dítě samo rozhodnout, jak dlouho se chce potit. Nesmíme je však nechat rozhodovat o tom, jak dlouho ochlazovat, protože by mohlo dojít k prochlazení. Tedy prohřát dle libosti a ochladit krátce.

Pro děti by měla je ideální teplota sauny kolem 80°C, neměli by sedět na nejvyšším schodě a v žádném případě nesmí v sauně běhat, protože by došlo k velké zátěži srdce a cév. Vůbec bychom měli dětem saunu spojit s klidem a relaxací.

Pokud to lze, tak v oddychové místnosti pusťte relaxační hudbu nebo dětem čtěte pohádky. Důležitý také je, aby děti v sauně hodně pily. Byť sauna prospívá zdraví, je omyl si myslet, že léčí akutní nemoci. Proto nechodíme do sauny s akutními infekty dýchacích cest. Naproti tomu dětem s astmatem dělá sauna dobře, dokonce snižuje četnost záchvatů.

Jaké máte zkušenosti se saunováním dětí vy? Podělte se o ně se čtenářkami ženy-in…