Složení střevní mikroflóry má neoddiskutovatelný význam pro zdravotní stav člověka. Probiotika jsou živé mikroby, které mají zdraví prospěšný účinek. Jejich přítomnost v trávicím traktu hraje  podstatnou roli již od časného kojeneckého věku až do stáří.

Tyto bakterie jsou velmi dobře tolerovány a nemají žádné prokazatelné nežádoucí účinky. V době, kdy je složení potravy mnoha lidí značně nevyvážené, doba kojení není optimální a současně stoupá užívání antibiotik jak u dětí tak dospělých, pomáhá pravidelná konzumace probiotických látek úspěšně chránit lidské zdraví a ovlivnit nežádoucí účinky při užívání antibiotik.

probio

Jaký vliv na střevní mikrofloru miminka má jeho porod? Co se děje v jeho střevech, bakteriálním složení, pokud se narodí císařským řezem nebo předčasně?
Střevní trakt plodu  je sterilní (neobsahuje žádné bakterie), ale bezprostředně po porodu jsou u dětí narozených vaginální cestou prvním zdrojem bakterie, osidlující porodní cesty a bakterie střevní. U dětí narozených císařským  řezem je situace odlišná, protože k takovému kontaktu nedochází a novorozenci jsou osídlovány převážně škodlivými bakteriemi z okolního prostředí (stafylokoky, klostridie, apod.) a osídlení střeva je opožděno.  K osídlení zdraví prospěšnými mikroby (laktobacily, bifdobakterie) dochází až o několik týdnů později u dětí narozených císařským řezem  ve srovnání  s dětmi porozenými vaginálně. Důležitý je proto pro složení střevních mikrobů  a zdravý vývoj  časný kontakt s poševní a střevní mikroflórou v prvních dnech po porodu. U předčasně narozených dětí se složení střevních bakterií, výživa  a porucha obranyschopnosti podílí na vzniku závažných, život ohrožujících zánětlivých onemocnění trávicího traktu.  Složení střevních bakterií se také liší podle způsobu výživy (kojení, kojenecké mléčné přípravky) a okolního prostředí (inkubátor, nemocnice, domov).    

Mohou mu pomoci bakterie mléčného kvašení (v minulosti označovávané jako probiotika)?
U předčasně narozených dětí se ukázalo, že preventivní podávání bakterii mléčného kvašení, významným způsobem snižuje riziko těžkých forem zánětlivých chorob trávicího traktu a současně snižuje úmrtnost u předčasně narozených dětí. Nejčastěji se používaly kombinace Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium sp. a Streptococcus  thermophillus.

Jaký význam mají tyto bakterie pro imunitu dítěte?
Složení střevní mikroflóry a vyzrávání imunity je důležité pro vytvoření obranyschopnosti organizmu. Střevní bakterie významným způsobem ovlivňují zdravotní stav dítěte a ovlivňují imunitní pochody. Vytvoření nesprávných imunitních odpovědí v časném novorozeneckém a kojeneckém věku může ovlivnit vznik různých onemocnění v pozdějším věku. Bakterie mléčného kvašení ovlivní množení škodlivých bakterií a virů, zvyšují slizniční imunitu, potlačují účinek škodlivých toxických látek a zvyšují využití nutričních látek v potravě.  

Mohou napomoci i při problémech se zažíváním (koliky, nadýmání, ublinkávání)?
V kojeneckém věku, hlavně v prvním půlroce života se setkáváme s různými, poměrně dramatickými projevy pro rodiče, jako neklid dítěte, neztišitelný pláč, ublinkávání, zvýšená plynatost a kojenecké koliky. U kojeneckých kolik jsou příčiny různé a vedle širokého spektra různých dalších opatření může být účinným doplňkem léčby s pozitivním vlivem podávání  některých probiotik. 

probio

Kdy doporučujete maminkám, aby dávaly svým dětem přípravky s bakterie mléčného kvašení?
U plně kojených dětí se probiotika nepodávají. V dětském věku se doporučuje podávat probiotika až od 3. měsíce života těm dětem, které nejsou kojené a nedostávají kojeneckou mléčnou výživu obohacenou o probiotika. V současnosti většina výrobců obohacuje přípravky kojenecké mléčné výživy o probiotika a prebiotika, tak aby jejich účinek se co nejvíce přiblížil a podobal mateřskému mléku. Na trhu jsou ale dostupné i přípravky, které jsou obohaceny pouze o prebiotika a výše uvedená podmínka se na ně nevztahuje. Vybraná probiotika, u kterých je dobře prokázán jejich účinek v běžné praxi, lze na doporučení ošetřujícího lékaře tedy podávat jako doplněk v případě léčby akutních infekčních průjmů nebo jako prevence četných nežádoucích komplikací a průjmů po léčbě antibiotiky. Je třeba varovat v současné době před podáváním probiotik u dětí se závažnými poruchami obranyschopnosti, alergií na bílkovinu kravského mléka nebo léčených léky, které snižují obranyschopnost dítěte (cytostatika). Probiotika by měla být podávána po poradě s lékařem jen v konkrétních specifických situacích a neměla by být podávána jako dlouhodobý výživový doplněk. 

Podle čeho by měly tyto přípravky vybírat, jaké složení je důležité?
Probiotický přípravek musí obsahovat určité minimální množství bakterií na dávku hodnocené jako kolonie tvořící jednotky. Denní dávka, která se považuje za minimálně účinnou, je pro léčebné účely 1 miliarda bakterií mléčného kvašení  na konci doby použitelnosti. Účinek je vedle dávky také závislý na specifickém kmenu. Například Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12® podporuje kolonizaci střev prospěšnými laktobacily Pro správné použití je nezbytné přesné označení používaných přípravků výrobcem. Praktické zkušenosti ukazují, že kvalita probiotik, kterých je u nás na trhu již nepřeberné množství, je  různá a často nedostatečná. Pouze některé přípravky splňují všechna kritéria pro probiotika, definovanéobsahem živých bakterií v dostatečném množství.

S jakým přípravkem máte dobrou zkušenost a jak malé dítě jej může užívat?
U přípravku Probio-Fix baby, olejové kapky, Společnost pro probiotika  a prebiotika České republiky potvrdila, že přípravek obsahuje deklarované účinné množství mikrobiálních kmenů. Garantovaný obsah je 1 miliarda bakterií mléčného kvašení v denní dávce (Bifidobacterium animalis susp. lactis BB-12®). Obsažené bifidobakterie jsou jedny z prvních, které osídlují střevo dítěte. Tento přípravek nemá žádné vedlejší účinky, používá se jako doplněk stravy v specifických případech a nepovažuje se za náhradu v případě pestré stravy. je velmi stabilní a lze jej uchovávat při pokojové teplotě. Tento přípravek se používá od dokončeného 3. měsíce u kojenců, pokud nejsou kojeni a nejsou živeni kojeneckou výživou, která je již původně obohacena o probiotika. U mladších kojenců po konzultaci s dětským lékařem. Jako příklad využití, mimo jiné, může sloužit dysmikrobie po velmi časté léčbě antibiotiky, neměl by být podáván v případě poruchy imunity.   

Pokud malé dítě bere antibiotika, s čím mu mohou pomoci bakterie mléčného kvašení?
Mezi nejčastější nežádoucí účinky při léčbě antibiotiky patří průjem. Bakterie mléčného kvašení se mohou použít v takovém případě v  prevenci průjmů, který se objevuje v  kojeneckém a batolecím věku až u 1/3 dětí. U  dětí  byl prokázán účinek Bifidobacterium lactis,  který  je také  obsažený v přípravku Probio-Fix baby. V takovém případě lze použít tento přípravek pro kojence od ukončeného 3. měsíce, u mladších kojenců pouze po pečlivé konzultaci s ošetřujícím dětským lékařem.

probioStačí dítěti přísun těchto bakterií v mléce nebo v jiných potravinách nebo radíte maminkám doplnit potřebné bakterie mléčného kvašení formou doplňku stravy nebo jiného přípravku?
V současnosti bakterie mléčného kvašení nejsou považovány za náhradu pestré stravy. U plně kojených dětí není třeba přídavek probiotik  podávat. V  současnosti se doporučuje podávat probiotika kojencům až od 3. měsíce života, za podmínky, že však nejsou kojeni a nemají mléčnou  výživu  obohacenou o  probiotika. Doplnit potřebné vybrané bakterie mléčného kvašení připadá v úvahu po poradě s lékařem v určitých   specifických případech, kdy probiotika mohou mít pozitivní vliv na zdraví, jako jsou kojenecké koliky, doplněk v léčbě akutních infekčních průjmů a prevence průjmových onemocnění  při léčbě antibiotiky.    

Probiotika  se v současné době nepovažují  za potravinový doplněk určený k dlouhodobému podávání v kojeneckém věku.     

prof. MUDr. Josef Sýkora, PhD.
Dětská klinika - Gastroenterologická ordinace
Fakultní nemocnice Plzeň, LF UK v Plzni
Alej Svobody 80
304 60  Plzeň-Lochotín

Reklama