Školákům skončily prázdniny a většina rodičů si oddychla. Tedy alespoň na chvíli, než začne maraton zvaný úkoly, kroužky a mimoškolní aktivity. A perné dny začínají i učitelům. Respektive učitelkám. Kolik jich na českých školách učí a jaký počet žáků a studentů usedá v posledních letech do lavic? Máme pro vás rychlý přehled.

skola

Základní školy

  • Ve školním roce 2015/2016 bylo v Česku 4 115 základních škol se 44 091 třídami, v nichž se učilo 880 251 žáků. 
  • Téměř každý dvacátý si plnil povinnou školní docházku na víceletých gymnáziích, 308 žáků pak na konzervatořích.
  • Na základních školách působilo po přepočtení na plně zaměstnané 60 221 učitelů. Ženy tvořily 84 % učitelského sboru.

Přestože je počet školáků srovnatelný se stavem před devíti lety, prošel zajímavým vývojem, vysvětluje Božena Půbalová z oddělení statistiky vzdělávání ČSÚ: „V posledních pěti letech výrazně přibylo žáků na prvním stupni. V minulém školním roce jich bylo 551 428, o 19 % víc než ve školním roce 2010/2011. Na druhém stupni se počet žáků po výrazném úbytku mezi školními roky 2006/2007 až 2010/2011 stabilizoval.“

Střední školy

  • Střední školy navštěvovalo ve školním roce 2015/2016 celkem 427 107 žáků. Jejich počet se v průběhu posledních pěti let snížil o pětinu, v porovnání se školním rokem 2006/2007 dokonce o čtvrtinu. Příčinou je především populační pokles v příslušných věkových skupinách.
  • Nejvíce středoškoláků bylo v Praze, nejméně naopak v Karlovarském kraji. Na středních školách vyučovalo 38 386 pedagogů, z 60 % šlo o ženy.

Vysoké školy

  • Na veřejných a soukromých vysokých školách vloni studovalo 326 909 studentů.
  • Většina v bakalářském studijním programu, 10 % v magisterském, 25 % v navazujícím magisterském a 7 % v doktorském.
  • Obvykle se zapsali na veřejné vysoké školy, 11 % studentů navštěvovalo soukromé.
  • Tři čtvrtiny posluchačů preferovaly prezenční formu studia.
  • Vloni absolvovalo veřejnou či soukromou vysokou školu 82 004 studentů, 60 % z nich byly ženy, 10 % cizinci.

„Počet studentů vysokých škol rostl až do roku 2010. Přednášky tehdy navštěvovalo až 400 tisíc posluchačů. Poté se začaly počty studentů snižovat – za posledních pět let téměř o pětinu,“ uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, která je bývalou univerzitní rektorkou.

Reklama