Moc jste mi toho o hrách zatím nenapsaly, tak vám sem pro povzbuzení hodím pár zajímavostí z jejich historie. Potřebu hrát si měli lidé evidentně odpradávna...

 

Deskové hry mají velmi dlouhou historii, provázejí člověka více než 5 000 let. Objevovaly se ve starých civilizacích, což dokazují archeologické nálezy a obrázky na zdech. Z pozdější doby se dochovaly jejich obrázky a popisy v knihách. Nejstarší deskové hry, které byly objeveny v Egyptě, pocházejí z období 3 500 let před naším letopočtem. Deskové hry objevené v Asii jsou mladší, jsou přibližně ze 4. století př. n. Také ve starověkém Řecku a Římě byly deskové hry velmi oblíbené.    
      

Přestože ve středověku církev hrám nepřála, byly to právě křížové výpravy do Svaté země, díky nimž se deskové hry dostávají do Evropy. Hrály se zpočátku především ve šlechtických sídlech, později se i přes zákazy, které je možno dodnes najít ve starých městských výnosech i zemských zákonech, rozšířily do měst a na venkov. Z této doby pochází jeden z nejdůležitějších a nejstarších dokumentů o hrách - "Kniha her" (Libro de Juegos) z roku 1283 napsaná na příkaz kastilského krále Alfonse X.

Jedním z prvních, kteří pochopili účinek hry, byl Jan Amos Komenský. Zastával se nejen šachů, které měly mezi ostatními hrami výjimečné postavení, ale i vrhcábů. Jejich obrázek dokonce zařadil do Světa v obrazech. Konec 19. století dal vzniknout mnoha hrám, které se stále hrají a v mnoha zemích jsou populární. Patří mezi ně například Othello a Halma.

V současné době prožívají deskové hry obrovský rozkvět. Ke klasickým deskovým hrám jako jsou šachy, dáma, člověče nezlob se, mlýn apod. přibyla široká rodina moderních deskových her, které mají velikou oblibu obzvláště v Německu.

 

Přibližná časová osa:

3500 př.n.l. - Senet (nález v hrobkách v Egyptě)

3000 př.n.l. - Mehen (nález v Egyptě, hrací kameny měl tvar lvů)

2560 př.n.l. - Královská hra z Uru (na území bývalého Sumeru nalezeny hrací desky)

2500 př.n.l. - malby her Senet a Han

1500 př.n.l. – hra Liubo vytesána na trámu z modrého kamene

1400 př.n.l. – na střeše chrámu Kurna vyřezány desky na hry Alquerque, Mlýnek a Mlýn

200 př.n.l. – čínská deska na Go, která pochází z tohoto období, je uložena v muzeu v Pekingu (nicméně hra go je mnohem starší)  

př.n.l. - 8 n.l. – v Ovidiově díle Umění milovati je nejstarší zmínka o hře Ludus Duodecim Scriptorum (předchůdce Vrhcábů)

5. století – v severní Evropě se hrají hry rodiny Tafl (Vlci a ovce, Tablut…)

7. století - nejstarší známá zmínka o hře Čaturanga (předchůdce hry Šachy) v sanskrtské básnické sbírce Vasavadatta

1888 – vynalezena hra Reversi (původní název hry dnes známé také jako Othello)

 

Převzato z www.deskovehry.info.

 

Reklama