Porodnice, porodní centra a kvalifikovaný doprovod při domácích porodech musí v praxi uplatňovat ideové principy CIMS plněním Deseti bodů matce přátelské péče, aby mohly získat ocenění udělované Koalicí za zlepšení porodních služeb (CIMS).

Matce přátelská porodnice, porodní centrum a kvalifikovaný doprovod při domácím porodu:

1) Všem rodičkám nabízí:

- Neomezený přístup osob, které si rodička vybere jako svůj doprovod k porodu. Mohou mezi nimi být otcové, partneři, děti, členové rodiny a přátelé.
- Neomezený přístup k nepřetržité emocionální a fyzické podpoře poskytované speciálně připravenou ženou – např. dulou nebo profesionální podpůrnou osobou.
- Přístup k profesionální péči porodních asistentek.
2) Veřejnosti poskytuje přesné údaje a statistické informace o praktikách a úkonech své porodní péče, včetně prováděných zásahů a celkových výsledků.
3) Poskytuje péči, která odpovídá kulturnímu zázemí rodičky. To znamená citlivou péči respektující přesvědčení, hodnoty a zvyky specifické pro etnikum a náboženství rodičky.
4) Ženě v první i ve druhé porodní době umožňuje volný pohyb a volbu polohy podle vlastního výběru (kromě omezení specificky potřebných ke korekci komplikací). Odrazuje od litotomické polohy (na zádech s pozvednutýma nohama).
5) Má jasně definované směrnice a postupy umožňující:
- Spolupráci a konzultace s dalšími porodními zařízeními, včetně komunikace s původním poskytovatelem péče, pokud je nutný přesun z jednoho zařízení do druhého.
- Spojit matku a dítě s odpovídajícími komunitními zdroji, včetně předporodních a poporodních služeb a podpory v kojení.
6) Neužívá rutinně praktiky a postupy, které nejsou podloženy vědeckými důkazy, jako jsou například:
- holení, klyzma, nitrožilní infuze, odepírání tekutin a potravy, brzké porušování vaku blan, elektronický fetální monitoring.
Další intervence jsou limitovány:
- Maximálně 10 % užívání oxytocinu k indukci nebo augmentaci.
- Maximálně 10 % praktikování epiziotomie, s cílem snížení na maximálně 5%.
- V běžných nemocnicích maximálně 10 % císařských řezů a maximálně 15 % v nemocnicích specializovaných na riziková těhotenství.
- Vaginální porod po císařském řezu minimálně 60 %, s cílem minimálně 75 %.
7) Školí zaměstnance v nemedikalizovaném přístupu k bolestem a nepropaguje užívání analgetických a anestetických léků, pokud nejsou specificky potřebné ke korekci určité komplikace.
8) Všechny matky a jejich rodiny (včetně těch, jejichž novorozenci jsou nedonošení nebo mají vrozené problémy) povzbuzuje, aby se dítěte dotýkaly, chovaly ho, pečovaly o ně v míře slučitelné s jejich situací. Matky podporuje v kojení.
9) Odrazuje od provádění obřízky z jiných než náboženských důvodů.
10)  Snaží se naplňovat Deset bodů  iniciativy Světové zdravotnické organizace a UNICEFu „Baby-friendly Hospital“ pro podporu úspěšného kojení:

Odkazy:
CIMS – Coalition for Improving Maternity Services – www.motherfriendly.org, 10 otázek pro maminky, na které se můžete zeptat: „Dostane se mi péče mother-friendly?“ - http://www.iham.cz/deset_otazek.php, Principy péče „mother-friendly“ - http://www.iham.cz/amer.php