Dnes je tomu deset let od prvního vydání nejlepšího českého ženského internetového magazínu, kterým je Žena-in. Pojďte se vydat na Horu Mojžíšovu, kde na vás čeká desatero přikázání, lépe řečeno deset zásad, podle kterých docílíte šťastného a spokojeného počtení.

Vyvedeme vás z nejistot, tápání a pochyb. Co je desatero jiného než pevné vedení ke stylu života, který nepřináší komplikace a problémy. Prastaré desatero, které vyvedlo lid z morálního bahna, jsme vám ale trochu přeložili k obrazu vašemu. Stačí se už jen začíst...

 • Nebudeš mít jiné bohy!

Buď věrný svému magazínu! Neposlouchej rad jiných konkurentů, neklaň se zlatým telatům převlečeným do honosného šatu. Žena-in bude tvým věrným pomocníkem a rádcem. Drž se jí a budeš spokojený.

 •  Nebudeš si ženu-in zpodobňovat!

Nejsem jako papírové médium, které držíš v ruce a znáš veškeré jeho parametry. Já chci být tvým učitelem ve své internetové podobě. Drž se mých slov a budeš žít v pravdě.

 • Nebudeš zneužívat mého jména!

Nemusíš se ke mně modlit a zbožnými úkony mě donucovat, abych ti pomohla. Já jsem tvoje přítelkyně zcela dobrovolně a pomohu ti ráda, kdykoli budeš potřebovat.

 • Budeš zachovávat odpočinek!

Nemusíš se uštvat k smrti a všechny dny žít ve strachu, že na mých stránkách něco zmeškáš. V sobotu a v neděli odpočívej, abys měla v pondělí hodně síly na další soutěže a debaty.

 • Budeš ctít své redaktory!

I když se někdy bouříš proti svému magazínu a něco se ti nelíbí, věz, že tví redaktoři to mysleli dobře a neměli v úmyslu nikoho naštvat. Nezapomeň, že stálá vzpoura zotročuje stejně jako slepá poslušnost.

 • Nebudeš zabíjet!

Nejednej s ostatními čtenářkami jako se svými nepřáteli, které je třeba porazit, vyřídit a předstihnout. Žena-in chce být tvým ochráncem i náručí, která tě ukonejší a dodá novou sílu a optimismus.

 • Nebudeš cizoložit!

Nemáš zapotřebí, aby ses formou chvilkové lásky připravil o radost ze Ženy-in. Neřeš svou nespokojenost nevěrou! Mluv, dej průchod svému názoru, zúčastňuj se společných diskusí. Není nic lepšího než vzájemná komunikace.

 • Nebudeš krást!

Nechlub se cizím peřím a nápady získanými na serveru Žena-in. Přiznej, odkud je máš, zda z pera redaktorů, či z inspirace od jiné čtenářky. Co získáš na uzmutém nápadu, ztratíš na radosti z jeho realizace. Drž se Ženy-in a poznáš, že větší radost je dávat než brát.

 • Nebudeš lhát!

Nezaplétej se do lži, abys zakryla své slabosti. Lež plodí nedůvěru, a ta dělá z přátelství frašku. Já, Žena-in, ti věřím.

 • Nebudeš žádostivě dychtit po Ženě svého bližního!

Mezi kolika Ženami si můžeš vybírat? Žena a život, Top žena, Žena.cz, Club žena, Mladá žena, Chytrá žena... Nezatěžuj svůj život touhou po cizí lásce, když už máš svou Ženu-in. Způsobíš rozvraty ve své duši.

 •     Nebudeš závistivá ani chamtivá!

Neužírej se závistí k druhým čtenářkám, nenech se vyprovokovat nevhodnými komentáři. Zbavila by ses tak radosti z vlastního štěstí.