stazeny-soubor-3-.jpg

Nedílnou součástí přípravy na prázdniny je také správné pojištění. Kromě rad odborníka připojíme také Desatero pro bezpečné léto. Nejvíce úrazů si děti podle statistik způsobí od května do srpna, tyto měsíce zdaleka předčí i zimu a s ní spojené pobyty na horách a pády na sjezdovkách. Ohrožení číhá na děti v každém věku, výjimkou nejsou ani ty starší, které se nejčastěji zraní při dopravě a v domácím prostředí. Roste i počet hospitalizací, lékaři denně ošetří několik set dětí, rizikovější skupinou bývají chlapci.

Jak vypadá nejběžnější úraz?
Nejčastěji bývají zranění chlapci ve věku od 15 do 19 let, k nehodám dochází zejména v odpoledních hodinách. Příčinou je ve velkém množství případů srážka s projíždějícím vozem či pád z výšky. „Při sportování a venkovní zábavě utrpí děti nejčastěji tržné rány, odřeniny, podvrtnuté kotníky a vymknuté klouby horních končetin. Výjimkou bohužel nejsou ani vážné úrazy, ze kterých se děti léčí týdny i měsíce,“ uvádí Aleš Žárský ředitel služby DOK, online správy pojištění.

Hurá k babičce
Zraněním lze často předejít vhodnou prevencí a poučením dětí o hrozícím nebezpečí. Na vesnici u babičky se děti setkají se zcela jiným prostředím, než na jaké jsou zvyklé z domova. Vysvětlete jim proto, že není vhodné lézt na stohy slámy ani do opuštěných budov. Vyhýbat by se měly také koupání ve starých lomech či pískovnách, kde hrozí zranění při skákání do vody. Důležité je nepřeceňovat svou plaveckou kondici a dávat pozor na neznámých místech.

deti-1.jpg

Doma bez rizika
Dovolené nemají rodiče neomezeně, a proto o prázdninách školáci někdy musí zůstat doma samotní. Abyste mohli v klidu opustit byt, zdůrazněte jim zásady správného používání elektrických spotřebičů. Že by se neměly vyklánět z oken či balkónů, a to ani kdyby na ně volal kamarád. Samozřejmostí je neotvírat cizím lidem.

Vhodné pojištění je nutnost
Při veškeré snaze a neustálému napomínání ale některým úrazům zabránit nelze, správně zvolené zdravotní pojištění je proto základ. „Se sem tam odřeným kolenem nebo loktem se u dětí musí počítat, bohužel ne všechny úrazy jsou takto triviální. Pro ty vážnější, které mohou mít trvalé následky, je dobré mít uzavřeno úrazové pojištění,“ doporučil Žárský s tím, že pojištění usnadní život hlavně rodičům vážně zraněných dětí s dlouhou dobou léčby i těch, které si následky ponesou do konce života.

Podle statistik ale řada rodičů přesto úrazové pojištění spíše podceňuje a sjedná jej až po prvním zranění dítěte. Rozlišuje se krátkodobé a dlouhodobé pojištění. Řada pojišťoven nabízí první variantu pro konkrétní plánovaná období. Léto se tak může jevit jako jedno z nich. Takové pojištění ale nepomůže v případě, kdy dítě vážně onemocní či se po úrazu stane invalidním.
Kvalitní pojistka by měla krýt zejména rizika závažných nemocí a trvalé zdravotní následky. Odborníci tak doporučují hlavně dlouhodobé pojištění. „Ochranu ratolestí je možné řešit také krátkodobým cestovním pojištěním. To lze uzavřít i na cesty po České republice právě kvůli pojištění úrazů,“ doplňuje Žárský.

deti-2.jpg
Desatero pro bezpečné léto:
1. Vrátit se domů včas. Pokud se děti budou vymlouvat na vybitý mobil, kupte jim hodinky.
2. Na kolo jedině s cyklistickou přilbou.
3. Na silnici vždy po přechodu.
4. Neskákat do neznámé vody.
5. Nepřeceňovat své síly. Při plavání, na dětských prolézačkách i všude jinde.
6. Zapalovač a sirky nejsou na hraní.
7. Nevyklánět se z okna ani balkónu.
8. Nehladit cizí psy.
9. Nebavit se s cizími lidmi a nic si od nich nebrat.
10. Dbát všech zákazů. Ať už jde o zákaz vstupu, koupání či lezení.

stazeny-soubor-6-.jpg

Zdroj: DOK

Reklama